HETI KORÁN – 96. szúra – A vérrög szúrája

0
388

Heti Korán című rovatunkban kinyilatkoztatási sorrendben közzétesszük a Kegyes Korán értelmezés-fordítását, több verzióban, nyelvtani elemzéssel.

HETI KORÁN

96. szúra – A vérrög szúrája

(1) Olvass, Urad nevével, aki teremtett! (2) Vérrögből teremtette az embert. (3) Olvass! A te Urad a Legkegyelmesebb! (4) Aki a toll által tanított. (5) Megtanította az embert arra, amit nem tudott. (6) De nem! Az ember bizony nem ismer mértéket, (7) hogy önmagát elégnek lássa a maga számára. (8) Pedig Uradhoz lesz a visszatérés. (9) Mit gondolsz arról, aki megtiltja (10) egy szolgának, hogy imádkozzon? (11) Úgy gondolod, hogy ő a helyes úton jár (12) vagy hogy istenfélelemre int? (13) Nem gondolod, hogy ő inkább hazug és hátat fordít? (14) Vajon nem tudja, hogy az Isten látja? (15) Ámde ha nem hagyja abba, megragadjuk a hajánál fogva, (16) a hazug és bűnös hajánál fogva, (17) Hadd hívja csak az övéit! (18) Mi pedig hívni fogjuk a Pokol Őreit! (19) De akkor se engedelmeskedj neki, hanem borulj le Isten előtt és közeledj hozzá!

A cím változatai:
A megtapadt rög (Kiss)/ Az alvadék (Serdián, Mihálffy)/ A vérrög (Okváth, Karasszon, Simon)/ A megalvadt vér (Hollósi)/ A megaludt vér (Endrei)/ Olvasd (Szokolay)/ Az aludt vér szúrája (Buzitai-Szeldmayer – Gedeon)

(1)
Olvass, Urad nevében, Aki teremtett! [Kiss 2010]
Olvass Urad nevében, aki teremtett. [Serdián 2010]
Olvass az Urad nevében, Aki megteremtett (minden létezőt). [Okváth 2007]
Olvass (oh, Mohammed) az Urad nevével (kezdve), aki teremtett! [Karasszon 2004]
Olvasd: Urad nevében, Aki megteremt, [Mihálffy 1994]
Hirdess Urad nevében, aki teremtett, [Simon 1987]
Olvasd Urad nevében, aki teremtett, [Hollósi 1947]
Olvass Urad nevében, aki teremtette (a mindenséget), [Endrei 1915]
Olvasd urad nevében, ki mindeneket alkotott, [Szokolay 1854]
Az olvasást teremtő Urad Neve’ magasztalásával kezd. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(2)
Megtapadt rögből teremtette az embert. [Kiss 2010]
Megteremtette az embert egy véralvadékból. [Serdián 2010]
Teremtette az embert egy vérrögből. [Okváth 2007]
Megteremtette az embert egy vérrögből. [Karasszon 2004]
S megteremté az embert az alvadékból. [Mihálffy 1994]
vérrögből teremtette az embert. [Simon 1987]
Teremtette az embert megalvadt vérből. [Hollósi 1947]
megteremtette az embert kifolyt vérből. [Endrei 1915]
s ki az embert megalvadt vérből teremtette. [Szokolay 1854]
A’ ki az embert aludt vérből teremté. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(3)
Olvass! És Urad a Legkegyelmesebb, [Kiss 2010]
Olvasd! Urad a Legkegyelmesebb! [Serdián 2010]
Olvass! A te Urad a Legkegyesebb. [Okváth 2007]
Olvass! A te Urad a Legkegyesebb, [Karasszon 2004]
Olvasd: S Urad a Legnemesebb, [Mihálffy 1994]
Hirdess! A te Urad a legnagylelkűbb, [Simon 1987]
Olvasd! mert Urad a legnagylelkübb, [Hollósi 1947]
Olvass, mert a te Urad a legfenségesebb, [Endrei 1915]
Olvasd, uradra, a legdicsőbbre, [Szokolay 1854]
Olvasd: mert Urad igen felséges. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(4)
Aki a toll által tanított, [Kiss 2010]
Ő, aki az írótollal tanított, [Serdián 2010]
Aki tollal tanított. [Okváth 2007]
aki írótollal tanított, [Karasszon 2004]
Ki a tollal tanít, [Mihálffy 1994]
aki írótollal tanított, [Simon 1987]
Aki a tollal (írni) tanított. [Hollósi 1947]
aki megtanította (az embert) a toll használatára [Endrei 1915]
ki a toll használatára tanit, [Szokolay 1854]
Ki megtanítá írni az embert. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(5)
megtanította az embernek, amit nem tudott. [Kiss 2010]
és megtanította az embert arra, amit nem tudott. [Serdián 2010]
Tanította az embert arra, amit nem tudott. [Okváth 2007]
megtanította az embert arra, amit nem tudott. [Karasszon 2004]
S megtanítja az embert arra, mit nem tudott. [Mihálffy 1994]
megtanította az embert arra, amit nem tudott. [Simon 1987]
Megtanította az embert arra, amit nem tudott. [Hollósi 1947]
és megtanította arra, amit addig nem tudott. [Endrei 1915]
s igy ollyanra tanitja az embert, mit még nem tudott. [Szokolay 1854]
Megtanítá arra, amit nem tudott. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(6)
De nem! Bizony, az ember tévelygésbe megy, [Kiss 2010]
Az ember (azonban) túllépi a mértéket: [Serdián 2010]
De nem! Az ember bizony túlkapásokra hajlamos. [Okváth 2007]
De nem! Az ember bizony túlkapásra vetemedik, [Karasszon 2004]
Mi több, az ember zendülő, [Mihálffy 1994]
De nem! Az ember bizony nem ismer mértéket, [Simon 1987]
Nem! bizony az ember mértéktelen, [Hollósi 1947]
De valóban az ember lázadó, [Endrei 1915]
Így van az. Az ember valóban gonoszul viseli magát, ha gazdagságtól környeztetik. [Szokolay 1854]
És még is az ember gonoszúl él. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(7)
mert azt gondolja magáról, hogy elegendő önmagának. [Kiss 2010]
amikor azt hiszi, hogy egymaga mindenre képes. [Serdián 2010]
Önmagát elegendőnek vélve. [Okváth 2007]
amikor magát gazdagnak tartja. [Karasszon 2004]
S magát függetlennek véli! [Mihálffy 1994]
hogy ő magát önmagában elégnek látja. [Simon 1987]
Ha bőségben látja önmagát. [Hollósi 1947]
Midőn magát gazdagnak látja; [Endrei 1915]
[az előző ájával együtt fordítja] [Szokolay 1854]
Gazdagságában elkevélyedik. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(8)
Bizony, Uradhoz van a visszatérés! [Kiss 2010]
(Próféta!) Uradhoz fognak visszatérni mindannyian! [Serdián 2010]
De Uradhoz lesz a visszatérés. [Okváth 2007]
Bizony az Uradhoz térsz vissza. [Karasszon 2004]
Lám! Uradhoz vezet a visszaút. [Mihálffy 1994]
Ám Uradhoz lesz a visszatérés! [Simon 1987]
Bizony, Uradhoz van a visszatérés! [Hollósi 1947]
ámde van visszatérés Uradhoz. [Endrei 1915]
De a visszatérés uradhoz leend. [Szokolay 1854]
Pedig Urad elébe kell majd mennie. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(9)
Láttad azt aki megtiltja [Kiss 2010]
Láttad azt (az embert), aki megakadályozott [Serdián 2010]
Hogyan vélekedsz (Muhammad – Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) arról, aki megtiltja [Okváth 2007]
Láttad-e azt (Abú Dzsehlt), aki eltiltott [Karasszon 2004]
Látád-é azt, ki véget parancsolt [Mihálffy 1994]
Mit gondolsz arról, aki megtiltja [Simon 1987]
Láttad-e, mint tiltja meg valaki [Hollósi 1947]
De vajjon mit gondolsz arról, aki visszatartja [Endrei 1915]
Mit tartasz te valjon arról, ki a mi szolgánkat az imádságtól akarja visszatartani? [Szokolay 1854]
Nem tudod é, hogy a’ ki megtiltja. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(10)
a szolgának, mikor imádkozik? [Kiss 2010]
egy szolgát az imája elvégzésében? [Serdián 2010]
egy szolgának, hogy imádkozzon? [Okváth 2007]
egy szolgát (Mohammedet) attól, hogy imádkozzon? [Karasszon 2004]
A szolgálónak, midőn imádkozott? [Mihálffy 1994]
egy (rab)szolgának, hogy imádkozzon? [Simon 1987]
(Alláh) szolgájának, mikor imádkozik? [Hollósi 1947]
szolgádat az imától? [Endrei 1915]
[az előző ájával együtt fordítja] [Szokolay 1854]
Az Isten’ szolgáját az Imádságtól. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(11)
Úgy gondolod, hogy ő a helyes vezetést követi, [Kiss 2010]
Mit gondolsz (róla)? A helyes úton jár [Serdián 2010]
Úgy véled-e, hogy az igaz úton van? [Okváth 2007]
Láttad-e, hogy (a Próféta felülről) vezérelt volt, [Karasszon 2004]
Látád-é (ezt), ha ő az Útmutatásra (bízza magát), [Mihálffy 1994]
Gondolod, hogy az igaz úton van? [Simon 1987]
Láttad-e, hogy a helyes úton volt-e, [Hollósi 1947]
Gondolod-e, hogy az az igaz uton van [Endrei 1915]
Hiszed-e valjon hogy az az igaz uton van, [Szokolay 1854]
A’ ki már vezéreltetett. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(12)
vagy az istenfélelmet parancsolja? [Kiss 2010]
vagy istenfélő? [Serdián 2010]
Vagy az istenfélelmet paramcsolja meg? [Okváth 2007]
és az istenfélelemre szólított fel? [Karasszon 2004]
Avagy elrendeli (magának) az őrizkedést? [Mihálffy 1994]
vagy az istenfélelemre szólít fel? [Simon 1987]
Vagy pedig istenfélelmet parancsolt-e? [Hollósi 1947]
vagy istenfélelemre int? [Endrei 1915]
s hogy csak jámborságot parancsol? [Szokolay 1854]
És a’ kegyességet másoknak is ajánlja. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(13)
Láttad, hogy meghazudtol és elfordul? [Kiss 2010]
Mit gondolsz (róla)? Megtagadja (az igazságot), és elfordul (az üzenettől)? [Serdián 2010]
Nem, inkább hazugnak tart és elfordul? [Okváth 2007]
Láttad-e, hogy (Abú Dzsehl) meghazudtolta (az igazságot), és elfordult (Allah parancsától)? [Karasszon 2004]
Látád-é (ezt), ha ő meghazudtolja (az Útmutatást), s elfordul? [Mihálffy 1994]
(Nem) gondolod-e (inkább), hogy meghazudtolja (a küldöttet) és elfordul? [Simon 1987]
Láttad-e, vajjon meghazudtolja-e (az igazságot) és elfordult-e? [Hollósi 1947]
Mit gondolsz arról, aki meghazudtol minket, és hátat fordit nekünk? [Endrei 1915]
Mit tartasz valjon a felől, midőn ő jeleinket csalással vádolja s azoknak hátat fordít? [Szokolay 1854]
Nem tudod é, hogy a’ ki az illyet hazugsággal vádolja, ‘s magát makacson viseli. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(14)
Hát nem tudja, hogy Allah látja? [Kiss 2010]
(Talán) nem tudja, hogy Isten (mindent) lát? [Serdián 2010]
Vajon nem tudja-e, hogy Allah látja? [Okváth 2007]
Nem tudja-e, hogy Allah látja (amit tesz)? [Karasszon 2004]
Nem tudja-é, hogy Allah látja? [Mihálffy 1994]
Nem tudja-e, hogy Allah látja? [Simon 1987]
Hát nem tudja, hogy Alláh lát? [Hollósi 1947]
Vajjon nem tudja-e, hogy Allah látja ezt? [Endrei 1915]
Nem tudja-e ő, hogy az Isten mindeneket lát? [Szokolay 1854]
Azt gondolja, hogy őt’ Isten nem látja. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(15)
De nem! Ha nem hagy fel vele, megragadjuk az üstökénél fogva, [Kiss 2010]
Bizony! Ha nem hagy fel (a hitetlenséggel), akkor (a) homlokáról (lelógó hajtincsnél) fogva megragadjuk, és (jól) megrángatjuk: [Serdián 2010]
De nem! Ha nem hagyja abba, homlokánál fogva vonszoljuk el. [Okváth 2007]
De nem! Ha nem hagyja abba, akkor bizony az üstökénél fogva megragadjuk. [Karasszon 2004]
Mi több, ha ő nem vet véget (saját cselekedetének), hát Mi üstökön ragadjuk őt – [Mihálffy 1994]
De nem! Ha nem hagyja abba, az üstökénél fogva vonszoljuk (a gyehennába), [Simon 1987]
Nem! bizony, ha nem enged, megragadjuk őt a homlokfürtjénél, [Hollósi 1947]
De valóban, ha nem hagyja abba, akkor megragadjuk őt homlokának hajzatánál, [Endrei 1915]
Valóban ha meg nem szünik, mi őt hajánál fogva ragadjuk meg, [Szokolay 1854]
Pedig jól látja. Ha alább nem hagy gonoszságában az illyen, hajánál fogva húzatjuk majd a’ gyehennába. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(16)
a hazug, bűnös üstökénél! [Kiss 2010]
hazug és bűnös homlok ez! [Serdián 2010]
Egy hazug, bűnös homloknál fogva. [Okváth 2007]
A hazug, vétkes üstökénél. [Karasszon 2004]
A hazugság, s vétség üstökén -, [Mihálffy 1994]
egy hazug, bűnös üstöknél fogva. [Simon 1987]
Hazug, bűnös homlokfürtjénél! [Hollósi 1947]
hazug és vétkes hajánál fogva; [Endrei 1915]
az ő bünös s hazug hajánál fogva. [Szokolay 1854]
Az ő hazug, bűnös feje’ hajánál fogva. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(17)
Akkor hívja a segítőit! [Kiss 2010]
Hívja csak az övéit! [Serdián 2010]
Hívja csak a népét (segítőit). [Okváth 2007]
Hadd hívja csak az ismerőseit (segítségül)! [Karasszon 2004]
S hadd hívja az ő csatlósát! [Mihálffy 1994]
Hívja csak a nemzetségét! [Simon 1987]
Csak hadd hívja össze a maga embereit [Hollósi 1947]
Akkor aztán összehívhatja barátjainak gyülekezetét, [Endrei 1915]
Hagy hívja akkor bárátait s pártfogóit, [Szokolay 1854]
Segítségűl fogja hívni az övéit. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(18)
Mi hívni fogjuk a Pokol Őreit! [Kiss 2010]
Mi (a Pokol) őreit fogjuk hívni. [Serdián 2010]
Mi majd szólítjuk a (Pokol) Őreit (az-Zabániya). [Okváth 2007]
Mi majd a Gyehenna őrzőangyalait fogjuk hívni (a kínzására). [Karasszon 2004]
Mi a Pokol őrzőit hívjuk. [Mihálffy 1994]
Mi majd szólítjuk a Pokol strázsáit! [Simon 1987]
Mi majd összehívjuk a sereg vitézeit! [Hollósi 1947]
de mi is felhivjuk az ördögöket. [Endrei 1915]
de mi is előhívjuk a pokol rettenetes őrjeit. [Szokolay 1854]
De mi is elő fogjuk hívni az ördögöket, őket letaszítani. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(19)
De nem! Ne engedelmeskedj neki! Hanem borulj le, és közeledj (Uradhoz)! [Kiss 2010]
Nem! Ne engedelmeskedj neki! (Próféta!) Borulj le inkább, és keresd (Isten) közelségét! [Serdián 2010]
Nem! Ne engedelmeskedj neki! De borulj le Urad előtt, és közeledj hozzá! [Okváth 2007]
De nem! Ne engedelmeskedj hát neki; borulj le (Urad előtt), és közeledj (Hozzá)! [Karasszon 2004]
Mi több, ne engedelmeskedj néki! S hanem borulj le, s közeledj. [Mihálffy 1994]
Nem! Ne engedelmeskedj neki! Borulj lle és közeledj (Uradhoz)! [Simon 1987]
Nem! ne engedelmeskedj neki, hanem borulj le és közeledj (Alláhhoz)! [Hollósi 1947]
Ne engedelmeskedjél neki, hanem imádd az Istent és közeledjél hozzá. [Endrei 1915]
Nem leend ez különben. Ne engedelmeskedj neki, hanem imádd az Istent s közeledj hozzá. [Szokolay 1854]
Így van ez. Ne engedj nékiek, hanem Uradat imádd, ‘s Hozzá közelgess. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(dr. Kármán Marianna, afrikanista, iszlámkutató)

Idézett fordítások:

– teljes –
1831 Al-Korán (ford. Buzitai Szeldmayer Imre, Gedeon György)
1854 A Korán (ford. Szokolay István)
1987 Korán (ford. Simon Róbert)
1994 Kurán (ford. dr. Mihálffy Balázs)
2007 A Kegyes Korán értelmi és tartalmi fordítása magyar nyelvre (ford. dr. Okváth Csaba)
2010 A Korán (ford. Serdián Miklós György)
2010 A Kegyes Korán értelmezése és magyarázata magyar nyelven (ford. Kiss Zsuzsanna Halima)

– szemelvény – 
1915 Szemelvények a Koránból (ford. dr. Endrei Gerzson)
1947 A Korán szemelvényekben (ford. Hollósi Somogyi József)
2004 Kegyes Korán értelmezésének fordítása 29-30. rész, továbbá 2006 A Kegyes Korán értelmezésének fordítása 1-3. fejezet (ford. Karasszon Attila)

A nyelvtani magyarázat ide kattintva érhető el.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here