HETI KORÁN – 68. szúra – Az írótoll szúrája (részlet)

0
476

HETI KORÁN – 68. szúra – Az írótoll szúrája (részlet)

(1) Nún. Az írótollra! És arra, amit leírtak! (2) Urad kegyelméből nem vagy te megszállott! (3) Bizony neked örök jutalmad lesz, (4) hiszen nagyszerű a te jellemed! (5) S meg fogod látni – ahogy ők is meg fogják látni, (6) hogy melyikőtök az, aki zavarodott! (7) Mert a Te Urad tudja, hogy ki az, aki eltévelyedett az Ő útjáról, és tudja, hogy ki az, akit vezet, (8) ezért ne engedelmeskedjetek a hazugoknak! (9) Azt szeretnék, ha egyezkedj velük, hogy ők is egyezkedhessenek veled, (10) de te ne engedelmeskedj senki olyannak, aki folyton és hiábavalóan esküdözik, (11) rágalmaz, pletykákat terjeszt, (12) megakadályozza a jót, bűnös törvényszegő, (13) kegyetlen, semmirekellő, (14) csupán azért, mert vagyona és gyermekei vannak!

(ford.: dr. Kármán Marianna)

A cím változatai:
A toll (Kiss, Okváth, Mihálffy) Az írótoll (Serdián, Karasszon, Simon, Buzitai Szeldmayer – Gedeon)

(1)
A Tollra, és amit leírnak. [Kiss 2010]
Nún. A tollra, amivel írnak, és arra, amit leírnak! [Serdián 2010]
Nún (N)! És a tollra és arra, amit (az Angyalok) írnak (a Tettek Könyvébe). [Okváth 2007]
Nún. (Esküszöm) az írótollra, és arra, amit írnak: [Karasszon 2004]
Nun. S a toll, mivel a sorokat irjátok, [Mihálffy 1994]
N. Az írótollra, és arra, amit leírnak! [Simon 1987]
N. [innentől egy ájával el van csúszva a számozás náluk…] Az Iró-tollra mondom, mellyel írnak az angyalok. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(2)
Urad kegye által, nem vagy te őrült. [Kiss 2010]
Próféta! Urad kegyelméből nem vagy megszállott! [Serdián 2010]
Urad kegyelme folytán nem vagy te (Muhammad – Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) szellemektől (dzsinnektől) megszállt. [Okváth 2007]
nem vagy te az Urad kegyéből bolond. [Karasszon 2004]
Hát te nem vagy az Urad kegyéből őrült. [Mihálffy 1994]
Urad kegyelméből nem vagy dzsinntől megszállott. [Simon 1987]
Hogy te Mohammed, Isten’ kegyelme lévén veled, nem vagy ördöngős. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(3)
És meg nem szűnő jutalmad lesz neked. [Kiss 2010]
A jutalmad valóban végtelen lesz, [Serdián 2010]
Bizony, örök jutalom jár neked (Muhammad – Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget). [Okváth 2007]
S neked bizony meg nem szűnő jutalmad lesz. [Karasszon 2004]
S lám! Néked a kiapadhatatlan bér. [Mihálffy 1994]
Meg nem szűnő fizetség lesz az osztályrészed. [Simon 1987]
Hogy néked határtalan jutalmad lesz’. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(4)
És bizony, nagyszerű a te jellemed. [Kiss 2010]
hisz jellemed nemes, és indíttatásod magasztos. [Serdián 2010]
Bizony, te (Muhammad – Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) hatalmas erkölcsi (alapon) állsz. [Okváth 2007]
S te kitűnő jellemmel bírsz. [Karasszon 2004]
S lám! Te hatalmas teremtmény vagy. [Mihálffy 1994]
Bizony nagy (erkölcsi) érzületű vagy. [Simon 1987]
És hogy te a legtökélletesebb vallásban vagy. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(5)
Hát meg fogod látni, és ők is meg fogják látni, [Kiss 2010]
Majd meglátod, és az az emberek is meglátják majd, [Serdián 2010]
Meg fogod látni, és ők is meg fogják látni. [Okváth 2007]
Majd meglátod, és ők is meg fogják látni, [Karasszon 2004]
S meglátod és meglátják. [Mihálffy 1994]
Te meg fogod látni és ők (is) meg fogják látni, [Simon 1987]
Meg fogod látni, ‘s meglátják azok is. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(6)
hogy melyikőtök az őrült. [Kiss 2010]
hogy ki az, aki közületek ki van téve az elmezavar kísértésének. [Serdián 2010]
Hogy melyik közületek az elcsábult? [Okváth 2007]
melyikőtök van bűvöletbe ejtve. [Karasszon 2004]
Melyiktek a tébolyult. [Mihálffy 1994]
hogy melyikőtök lett próbára téve. [Simon 1987]
Ki közzűletek elcsábíttatott. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(7)
Bizony, urad a legjobb Tudója annak, hogy ki tévelyedett el az Ő útjáról, és kik vezetettek. [Kiss 2010]
Urad tudja a legjobban, ki tért le az Ő útjáról, és Ő tudja legjobban azt is, hogy kik követik a helyes utat. [Serdián 2010]
Az Urad bizony jobban tudja ki az, aki letért az Ő útjáról, és ki az, aki az Igaz Úton jár. [Okváth 2007]
Az Urad jobban tudja, kik azok, akik eltévelyedtek az útjáról, és Ő jobban tudja, kik a vezéreltek. [Karasszon 2004]
Íme! Urad a Legjobb Tudója annak ki letévelyedik az Ő útjáról, s Ő a Legjobb Tudója a jól vezetetteknek. [Mihálffy 1994]
Allah a legjobb tudója annak, aki tévelyeg az ő útjától, és ő a legjobb tudója azoknak, akik az igaz útra vezéreltetnek. [Simon 1987]
Legjobban tudja Urad, ki tévelyeg, ‘s ki van az egyenes ösvényen? [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(8)
Ezért ne engedelmeskedj a meghazudtolóknak. [Kiss 2010]
Ne engedelmeskedj azoknak, akik tagadják az Igazságot. [Serdián 2010]
Ne engedelmeskedj (Muhammad – Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) a hazugsággal vádolóknak! [Okváth 2007]
Ne engedelmeskedj hát azoknak, akik meghazudtolnak! [Karasszon 2004]
Hát ne engedelmeskedj a hazugoknak, [Mihálffy 1994]
Ne engedelmeskedj hát azoknak, akik hazugsággal vádolnak! [Simon 1987]
Ne engedj a Jeleket hazugsággal vádolóknak. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(9)
Azt szeretnék, hogy engedj nekik, és akkor ők is engednének neked. [Kiss 2010]
Azt akarják, hogy légy engedékeny velük, és akkor ők is engedékenyek lesznek veled. [Serdián 2010]
Azt szeretnék, ha mást mondanál, mint, amit gondolsz, és akkor ők is mást mondanának, mint, amit gondolnak. [Okváth 2007]
Azt szeretnék, ha kiegyeznél (velük), akkor ők is kiegyeznének (veled). [Karasszon 2004]
Kik egyezkedni szeretnének, hát egyezzenek ki. [Mihálffy 1994]
Azt szeretnék, ha mást mondanál, mint amit gondolsz (?), és akkor ők is mást mondanának, mint amit gondolnak. [Simon 1987]
Azt kívánják, hogy te szelíden bánj velek; ők is úgy lágyan bánnak veled. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(10)
És ne engedelmeskedj minden haszontalan esküdözőnek, [Kiss 2010]
(Próféta!) Ne engedelmeskedj egyetlen hitvány esküdözőnek [Serdián 2010]
És ne engedelmeskedj (Muhammad – Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) minden alávaló esküdözőnek! [Okváth 2007]
S ne engedelmeskedj a sűrűn esküdőnek, a megvetettnek, [Karasszon 2004]
S ne engedelmeskedj a gyarló fogadkozónak, [Mihálffy 1994]
Ne engedelmeskedj minden hitvány esküdözőnek, [Simon 1987]
De te ne engedj a’ hamissan esküvőlnek ‘ s czudaroknak. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(11)
rágalmazónak, aki rosszindulatú pletykákat terjeszt, [Kiss 2010]
és gáncsoskodó rágalmazónak sem, [Serdián 2010]
Rágalmazónak és pletykálkodónak. [Okváth 2007]
a gyakran rágalmazónak, a minduntalan viszályszítónak, [Karasszon 2004]
A becsmérlőnek, a rágalmak terjesztőjének, [Mihálffy 1994]
Rágalmazónak és pletykákkal házalónak, [Simon 1987]
A’ rágalmazóknak és szitkozódóknak. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(12)
a jó akadályozójának, bűnösnek, [Kiss 2010]
aki megakadályozza a jót. Ne engedelmeskedj annak, aki áthágó és vétkes, [Serdián 2010]
A jót megakadályozónak, a mérték nélkül cselekvőnek, bűnösnek. [Okváth 2007]
a jót gyakorta megakadályozónak, a törvényszegőnek, a bűnt sokszor elkövetőnek, [Karasszon 2004]
a jó megtiltójának, a törvényszegőnek, a gonosztevőnek, [Mihálffy 1994]
a jónak útjába állónak, a határokat áthágónak, bűnösnek, [Simon 1987]
A’ jót tilalmazóknak, a’ törvényt által-hágó gonoszoknak. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(13)
kegyetlennek, aki ezen felül teljesen haszontalan, [Kiss 2010]
viselkedésében durva és semmirekellő, [Serdián 2010]
Durvának és ráadásul még fattyúnak is. [Okváth 2007]
a gorombának, aki ezen kívül fattyú is, [Karasszon 2004]
Ki ráadást kapzsi, tolakodó. [Mihálffy 1994]
gorombának és hozzá még fattyúnak – [Simon 1987]
A’ kegyetleneknek, ‘s tisztátalan életűeknek. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(14)
mert vagyon és gyermekek birtokosa. [Kiss 2010]
csupán azért, mert vagyonos és számos fiúgyermeke van! [Serdián 2010]
Csak azért, mert vagyona van, és fiai. [Okváth 2007]
még ha gazdag és sokgyermekes is! [Karasszon 2004]
Ez hát, miáltal néki a vagyon, s a fiak, [Mihálffy 1994]
azért, mert vagyona és (számos) fia van! [Simon 1987]
Bár sok jószággal ‘s fiakkal bírjanak. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

A források felsorolása az első résznél található. A nyelvtani magyarázat ide kattintva érhető el.

(szerk. és a nyelvtani magyarázatot írta: dr. Kármán Marianna)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here