HETI KORÁN – 68. szúra – Az írótoll szúrája (részlet – folyt. az előző hétről)

0
359

HETI KORÁN – 68. szúra – Az írótoll szúrája (részlet – folyt. az előző hétről)

(15) Amikor a Mi Jeleinket (Ájáinkat) recitálják neki, azt mondja rájuk: „Ezek csak régi mesék!” (16) Meg fogjuk bélyegezni az orrán! (17) Bizony mi próbának vetettük alá őket, ahogy a kert gazdáit is próbára tettük, amikor megesküdtek, hogy reggelre leszüretelik azt. (18) De nem tettek kivételt Isten akaratára. (19) Miközben aludtak, Urad büntetése érte el őket, (20) és a kert reggelre olyan lett, mintha leszüretelték volna. (21) Reggel pedig egymást szólítgatták: (22) „Menjetek ki korán a földetekre, ha le akarjátok szüretelni!” (23) Siettek és azt suttogták: (24) „Bizony ma nem fog bejönni hozzátok egyetlen szegény sem!” (25) Korán mentek, és céltudatosan. (26) Amikor meglátták a kertet, azt mondták: „Jaj, bizony eltévelyedtünk, (27) és ki lettünk fosztva!”

(ford.: Kármán Marianna)

(15)
Amikor a Mi Jeleinket, olvassák neki, azt mondja: “Csak a korábbi népek történetei”. [Kiss 2010]
Amikor felolvassák neki a verseinket, azt mondja: “Ezek csak régi tanmesék!” [Serdián 2010]
Ha a Mi Verseinket (jeleinket) hallja recitálni, azt mondja rá: “Ezek az ősök meséi.” [Okváth 2007]
Amikor recitáltatnak neki a Korán-bekezdéseink, azt mondják: “Az elődök legendái.” [Karasszon 2004]
S midőn olvasatnak néki a Mi kinyilatkoztatásaink, mondá: Az elődök meséi! [Mihálffy 1994]
Amikor a jeleink/verseink hirdettetnek néki, azt mondja: “A hajdanvoltak mesés történetei!” [Simon 1987]
Kik, midőn Jeleink előttök olvastatnak így szóllnak: Ez a’ régiek’ meséje. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]
(16)
Meg fogjuk bélyegezni az orrán! [Kiss 2010]
Ezért egy bélyeget fogunk sütni a homlokára! [Serdián 2010]
Jelet fogunk az orrára helyezni. [Okváth 2007]
Majd meg fogjuk őt bélyegezni az orrán. [Karasszon 2004]
S Mi megbillogozzuk őt az orrán. [Mihálffy 1994]
Bélyeget sütünk majd a homlokára. [Simon 1987]
De bélyeget sütünk orrokra. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]
(17)
Próbára tettük őket, ahogy próbára tettük korábban a kert tulajdonosait, mikor megesküdtek, hogy leszüretelik a gyümölcseit reggel. [Kiss 2010]
Mi ugyanúgy próbára tettük őket, ahogy a kert gazdáit is próbára tettük, akik megesküdtek rá, hogy reggelre leszedik a gyümölcsöket, [Serdián 2010]
Bizony próbának vetettük őket alá, ahogyan ezt a kert gazdáival is tettük, midőn arra esküdtek, hogy reggelre virradóra betakarítják azt. [Okváth 2007]
Próbára tettük őket, mint ahogy a kert gazdáit is próbára tettük, amikor megesküdtek, hogy reggelre kelve leszüretelik azt. [Karasszon 2004]
Íme! Mi megpróbálánk őket, ahogy megpróbálánk a Menyország gazdáit midőn megfogadák, hogy reggelre leszedik annak gyümölcsét, [Mihálffy 1994]
Próbára tettük őket, amiképpen próbára tettük a kert gazdáit. (Emlékezz arra), amikor megesküdtek, hogy reggelre kelve leszüretelik azt, [Simon 1987]
Megfenyítettük már így a ‘ Mekkaiakat, valamint megbüntettük a’ Kertek’ birtokosit, kik megesküttek, hogy hólnap le fogják a’ gyümölcsöt szedni. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]
(18)
És nem tettek kivételt. [Kiss 2010]
anélkül, hogy tekintettel lettek volna Isten akaratára. [Serdián 2010]
Ám ők nem tettek megszorítást (nem mondták: In sá’a-Lláhu Ha Allah is úgy akarja). [Okváth 2007]
És nem tesznek félre. [Karasszon 2004]
S nem tevének kivételt. [Mihálffy 1994]
és nem éltek fenntartással. [Simon 1987]
És nem tették hozzá, ha Isten akarja. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]
(19)
Ezért Urad látogatása érte azt, mialatt aludtak, [Kiss 2010]
Urad álmukban sújtott le rájuk, mint egy jelenés, [Serdián 2010]
Éjszaka, az Uradtól származó éjjeli látogató (tűz) sújtotta azt (a kertet). [Okváth 2007]
Majd az Uradtól való pusztító kínzás söpört végig rajta, miközben ők aludtak. [Karasszon 2004]
Majd arra jőve a jelenés Uradtól, s ők aluvának, [Mihálffy 1994]
És – miközben aludtak – Urad sújtó (büntetése) sújtotta azt. [Simon 1987]
Körűl-vette azért a’ kertet az Istentől alá-szállított tűz, éjjel midőn elaluttak. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]
(20)
és olyan lett, mintha learatták volna. [Kiss 2010]
és reggelre a kert olyanná vált, mintha lecsupaszították volna. [Serdián 2010]
Reggelre kelve hasonlatos lett a learatotthoz. [Okváth 2007]
És olyan lett, mint a leszüretelt kert. [Karasszon 2004]
S reggelre, mintha leszedettetett volna. [Mihálffy 1994]
És reggelre olyan lett, mintha leszüretelték volna. [Simon 1987]
Reggelre kellve, megégett fekete vala, mint a’ setét éjj. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]
(21)
És szólították egymást reggel, [Kiss 2010]
Reggel a következő szavakkal figyelmeztették egymást: [Serdián 2010]
A reggeli órákban egymást szólongatták: [Okváth 2007]
Reggelre kelve egymást szólították, [Karasszon 2004]
S szóliták egymást reggel, [Mihálffy 1994]
Ők pedig reggelre kelve szólongatták egymást: [Simon 1987]
Hívogaták ugyan is egymást reggel, mondván: [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]
(22)
“Menjetek korán a földetekre, ha szüretelni akartok”. [Kiss 2010]
“Jó korán induljatok ki a földjeitekre, ha le akarjátok szedni a termést.” [Serdián 2010]
(Mondván:) “Induljatok kora reggel földetekre, ha igazán aratni akartok.” [Okváth 2007]
hogy: “Induljatok korán a termőföldetekre, ha szüretelni akartok!” [Karasszon 2004]
(Mondván): Hát igyekezzetek veteményetekbe, ha szedők vagytok. [Mihálffy 1994]
“Induljatok kora reggel a földetekre, ha szüretelni akartok!” [Simon 1987]
Fogjatok a’ dologhoz, ha a’ gyümölcsöt le akarjátok szedni. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]
(23)
Így hát felkerekedtek, titokban beszélgetve: [Kiss 2010]
Útra is keltek, és ezt sugdosták egymásnak: [Serdián 2010]
Elindultak úgy, hogy egymást között suttogtak. [Okváth 2007]
Erre elindultak, és egymás között suttogtak, [Karasszon 2004]
Hát elindulának, s ők suttognak: [Mihálffy 1994]
Útnak eredtek s közben egymás között sustorogtak: [Simon 1987]
Mentek azért, ‘s lassú hanggal beszéltek egymás köztt. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]
(24)
Nem léphet be hozzátok ma egyetlen szegény sem! [Kiss 2010]
Ma bizony nem jön be ide egyetlen nincstelen sem a mi kárunkra.” [Serdián 2010]
Bizony ma egy szegény sem kerül elétek (a kertben). [Okváth 2007]
hogy: “Ma bizony ne engedjetek hozzátok belépni rászorulót!” [Karasszon 2004]
Ma nem avatkozik be ebbe a szűkölködő ellenetekben. [Mihálffy 1994]
“Bizony, nem fog ma bejönni hozzátok (a kertbe) egy szegény sem!” [Simon 1987]
Nem eresztünk egy szegényt is a’ Kertbe. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]
(25)
És korán kimentek, eltökélten, azt gondolva, képesek rá. [Kiss 2010]
Korán útra keltek, abban a hitben, hogy elérik a céljukat. [Serdián 2010]
Ám, reggel korán csak a szigorúságra voltak képesek. [Okváth 2007]
S elindultak (szándékukban) megingathatatlanul (a rászorulókkal szemben), és erre képesekként (hitük szerint). [Karasszon 2004]
S korán nekiindulának, (s ők) megrendithetetlenek a meggyőződésben. [Mihálffy 1994]
És kora reggel elindultak, (de már csak a szegények) távoltartására voltak képesek (?). [Simon 1987]
Ily feltételüek valának, gazdagoknak, hatalmasoknak vélvén magokat. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]
(26)
De amikor látták, azt mondták: “Bizonnyal elvesztünk!. [Kiss 2010]
De amikor megpillantották a kertet, azt mondták: “Jól eltévedtünk! [Serdián 2010]
Midőn meglátták azt (a kertet), így szóltak: “Bizony tévelygők vagyunk.” [Okváth 2007]
Majd amikor meglátták, így szóltak: ” Mi bizony nagy tévedésben vagyunk. [Karasszon 2004]
S midőn megláták azt, mondák: Lám! Mi eltévelyedettek vagyunk! [Mihálffy 1994]
Amikor meglátták azt, azt mondták: “Bizony, alaposan eltévedtünk!” [Simon 1987]
Midőn pedig láttá a’ púsztulást, így szólltak: Vétkeztünk. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]
(27)
“Nem! Meg lettünk fosztva!” [Kiss 2010]
De nem! Kifosztottak bennünket!” [Serdián 2010]
Sőt, ki vagyunk fosztva (annak gyümölcseiből). [Okváth 2007]
Sőt, mi bizony kifosztottak vagyunk. [Karasszon 2004]
Mi több, vigasztalanok vagyunk! [Mihálffy 1994]
Sőt! Ki vagyunk fosztva!” [Simon 1987]
Imé meg lehetne fosztani minket a’ gyümölcsöktől. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

 

(szerk. és a nyelvtani magyarázatot írta: dr. Kármán Marianna)

 

 

A források felsorolása az első résznél található. A nyelvtani magyarázat ide kattintva érhető el.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here