HETI KORÁN – 68. szúra – Az írótoll szúrája (részlet – folyt. az előző hétről)

0
464

 

HETI KORÁN – 68. szúra – Az írótoll szúrája (részlet – folyt. az előző hétről)

(28) A legmérsékeltebb közülük azt mondta: “Nem megmondtam nektek, hogy miért nem magasztaljátok az Istent? (29) Erre azt mondták: “Dicsőség Urunknak! Bizony vétkeztünk.” (30) Aztán egymáshoz fordultak, és egymást vádolták. (31) Azt mondták: “Jaj nekünk! Bűnösök vagyunk! (32) Talán a mi Urunk jobbal helyettesíti ezt, bizony, Urunkhoz vágyódunk.” (33) Ilyen a büntetés, s a túlvilági büntetés bizony nagyobb! Bárcsak tudnák! (34) Bizony, az istenfélőket az Örömök Kertjei várják Uruknál! (35) Vajon úgy bánjunk az Istent elfogadókkal, mint a gonosztevőkkel? (36) Mi történt veletek? Hogyan ítélhettek így? (37) Vagy talán van valami Könyvetek, amit tanulmányoztok, (38) s megtaláltátok benne azt, amit választotok? (39) Vagy talán a Feltámadás Napjáig szóló esküvel köteleztük el magunkat nektek, hogy azt kapjátok, amit magatoknak ítéltek? (40) Kérdezd meg, hogy kezeskednek-e ezért! (41) Vagy talán más isteneik vannak? Hozzák elő őket, ha az igazat mondják! (42) Azon a napon, amikor felfedik a lábszárukat, és leborulásra szólítják fel őket, nem lesznek rá képesek! 

(ford.: Kármán Marianna)

(28)
A legmérsékeltebb közülük, azt mondta: “Hát nem mondtam nektek, hogy miért nem magasztaljátok?” [Kiss 2010]
A mértéktartó közülük azt mondta: “Nem megmondtam nektek, hogy inkább dicsérjétek Istent?” [Serdián 2010]
Aki a legmérsékeltebb volt közöttük, így szólt: “Nem mondtam-e nektek, miért nem magasztaljátok az Urat?” [Okváth 2007]
A közülük legigazságosabb azt mondta: “Vajon nem mondtam-e nektek: Miért nem dicsőítitek Allahot?” [Karasszon 2004]
Mondá legjobbikuk: Nem megmondtam-é nektek: Miért nem magasztaljátok (Allahot)? [Mihálffy 1994]
Aki a legmérsékeltebb volt közöttük, azt mondta: “Nem mondtam-e néktek, hogy miért nem magasztaljátok (az Urat)?” [Simon 1987]
Mondá pedig a kegyesebb ő közttök: nem jövendöltem é meg, mi következik rátok, ha Istent nem dicséritek? [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(29)
Azt mondták: “Dicsőség Urunknak! Bizony, bűnösök voltunk.” [Kiss 2010]
Erre azt mondták: “Dicsőség Urunknak! Biztosan rosszat tettünk.” [Serdián 2010]
Azt mondták: “Magasztaltassál Urunk! Bizony mi vétkesek voltunk!” [Okváth 2007]
Azt mondták: “Dicsőittessen Urunk! Mi bizony igazságtalanok voltunk!” [Karasszon 2004]
Mondák: Legyen Dicső Urunk! Lám! Mi bűnbe estünk. [Mihálffy 1994]
“Dicsőség Urunknak!” – mondták. “Vétkesek voltunk.” [Simon 1987]
Felelének pedig azok: Dicséret a’ mi Urunknak: gonoszok valánk. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(30)
Aztán egymáshoz közelítettek, és vádolták egymást. [Kiss 2010]
Ezután egymásnak estek, és szemrehányásokkal illették egymást. [Serdián 2010]
Majd egyikük a másikhoz fordult, és kölcsönösen korholták egymást. [Okváth 2007]
Majd egymás ellen fordulva hibáztatták egymást. [Karasszon 2004]
Majd egyik a másikat magához voná önvádaskodván. [Mihálffy 1994]
S egymáshoz fordultak, s kölcsönös vádaskodásokkal illették egymást. [Simon 1987]
Egygyik a’ másikhoz menvén, vádolák egymást. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(31)
Azt mondták: “Jaj nekünk! Bizony, bűnösök voltunk.” [Kiss 2010]
Ezt mondták: “Jaj nekünk! Áthágtuk a törvényes határokat. [Serdián 2010]
“Ó, jaj nekünk! Mi bizony túlkapásokra vetemedtünk!” – mondták. [Okváth 2007]
Mondták: “Jaj nekünk! Mi bizony túlkapásra vetemedtünk! [Karasszon 2004]
Mondák: Jaj nékünk! Való, hogy mi gyalázatosak voltunk. [Mihálffy 1994]
“Ó jaj nekünk!” – mondták. “Bizony, áthágtuk a határokat. [Simon 1987]
Mondván: Óh jaj nékünk! gonoszok, ‘s törvénytelenek valánk. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(32)
Talán Urunk valami jobbat ad cserébe. Bizony, buzgón Urunkhoz fordulunk!” [Kiss 2010]
De Urunk talán ennél jobb kerteket ad majd nekünk cserébe! Urunk felé fordulunk alázattal.” [Serdián 2010]
Ám, talán Urunk jobbra cseréli (a kertet) ki. Az Urunkhoz vágyódunk mi. [Okváth 2007]
Reméljük, hogy az Urunk cserébe ennél jobbat ad nekünk. Mi bizony az Urunk (megbocsátás) után vágyakozunk!” [Karasszon 2004]
Megeshet, hogy a mi Urunk jobbat ád nékünk (ennél) amonnan. Lám! Mi vágyjuk Urunkat. [Mihálffy 1994]
Ám Urunk tán jobbat ad nekünk cserébe helyette. Urunkhoz fohászkodunk.” [Simon 1987]
Még talán meglehet, hogy a’ mi Urunk ennél jobb kertet ád nékünk: ‘s ezt várjuk mi áhétozva. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(33)
Ilyen a büntetés. És a túlvilági büntetés nagyobb. Bárcsak tudnák! [Kiss 2010]
Ilyen volt a büntetés! De a büntetés a túlvilágon ennél sokkal nagyobb lesz, bárcsak tudnák ezt! [Serdián 2010]
Ilyen volt a büntetés (az evilágon). Ám a Túlvilág büntetése még ennél is nagyobb. Bárcsak tudnák! [Okváth 2007]
Ilyen a büntetés, s a túlvilági büntetés bizony nagyobb! Bárcsak tudnák! [Karasszon 2004]
Eképpen hát a büntetés. S a Túlvilág büntetése bizony nagyobb, ha tudnák! [Mihálffy 1994]
Ilyen volt a büntetés. A túlvilág büntetése azonban még súlyosabb. Bárcsak tudnák! [Simon 1987]
Így fognak a’ Mekkaiak megbüntettetni: pedig a’ jövendő büntetés keményebb lesz’ e’ világinál. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(34)
Bizony, az istenfélőknek a boldogság Kertjei vannak Uruknál. [Kiss 2010]
De az istenfélőkre az Örömök Kertjei várnak Uruknál. [Serdián 2010]
Az istenfélőknek az Uruknál a Gyönyörök Kertjei (Dzsannátu-n-Na’ími) (Paradicsom) járnak (jutalmul tetteikért). [Okváth 2007]
Az istenfélőkre az Uruknál a gyönyörűség kertjei várnak. [Karasszon 2004]
Íme! Az őrizkedőké Uruknál a gyönyörűségek kertjei. [Mihálffy 1994]
Az istenfélőknek a gyönyörűség kertjei jutnak osztályrészül. [Simon 1987]
Bizony a’ kegyesek’ számokra gyönyörű Kertek vannak az ő Uroknál. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(35)
Vajon úgy fogunk-e bánni a muszlimokkal, mint a bűnösökkel? [Kiss 2010]
Talán bizony ugyanúgy bánjunk azokkal, akik alávetik magukat Nekünk, mint a gonosztevőkkel? [Serdián 2010]
Vajon a muzulmánokat ugyanolyanokká tegyük-e, mint a bűnösök? [Okváth 2007]
S vajon a muszlimokat egyenlővé tesszük a gonosztevőkkel (egyenlően bánunk velük)? [Karasszon 2004]
Hát megtegyük-é Mi a megbékélteket, akár a gaztevők? [Mihálffy 1994]
Vajon tekinthetjük-e a bűnösökhöz hasonlónak azokat, akik alávetették magukat (Allahnak)? [Simon 1987]
Hát egyformán bánunk é az Isten tisztelőkkel, és az Istentelenekkel. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(36)
Mi van veletek? Hogyan ítélkeztek így? [Kiss 2010]
Mi lelt benneteket? Végülis hogyan ítélkezhettek így? [Serdián 2010]
Mi történt veletek? Hogyan ítélkeztek? [Okváth 2007]
Mi van veletek, hogy (így) ítélkeztek? [Karasszon 2004]
Mi van véletek? Hogyan itéltek? [Mihálffy 1994]
Mi ütött belétek? Hogyan ítélhettek (így)? [Simon 1987]
Mi az oka hogy így itéltek? [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(37)
Vagy van Könyvetek, amiből tanultok? [Kiss 2010]
Vagy talán van egy könyvetek, ami szerint [Serdián 2010]
Vagy talán írással rendelkeztek, amelyet tanulmányoztok? [Okváth 2007]
Vagy van kinyilatkoztatott írásotok, amelyből ezt tanuljátok, [Karasszon 2004]
Avagy néktek az Írás miben tanuljátok, [Mihálffy 1994]
Vagy talán Írásotok lenne, amit tanulmányoztok, [Simon 1987]
Hát van é oly Könyvetek, mellyben azt olvasnátok? [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(38)
Hogy az a tiétek, amit ti választotok magatoknak? [Kiss 2010]
az történik veletek majd, amit kiválasztotok magatoknak? [Serdián 2010]
És abban megtaláljátok választásotokat? [Okváth 2007]
(és) az van benne, amit eszerint választotok? [Karasszon 2004]
Higy tiétek benne az, mit jónak láttok? [Mihálffy 1994]
és megtalálnátok benne azt, amit magatoknak választotok? [Simon 1987]
Hát igértünk é mi néktek megelégedést, a’ ti kívánságotok szerint. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(39)
Vagy van eskütök Tőlünk, hogy a tiétek az, amit ítéltek? [Kiss 2010]
Vagy talán esküvel megerősített kötelezettséget vállaltunk a Feltámadás napjáig, hogy azt kapjátok, amit ti ítéltek meg saját magatoknak? [Serdián 2010]
Vagy pedig a Feltámadás Napjáig érvényes esküvésünket bírjátok, hogy a ti javatokat fogja szolgálni az, amiről ítélkeztek? [Okváth 2007]
Vagy a Feltámadás Napjáig tartó eskü betartásával tartozunk nektek? Azt fogjátok kapni, ami mellett döntöttetek? [Karasszon 2004]
Avagy néktek a fogadalom Tőlünk, mi elér a Feltámadás Napjáig, hogy Tiétek az mit elrendeltek? [Mihálffy 1994]
Vagy elköteleztük-e magunkat esküvéssel néktek a Feltámadás napjáig érvényesen, hogy a ti javatokra lesz az, amiről ítéletet mondotok? [Simon 1987]
Hát megesküdtünk é néktek, hogy a’ Feltámadáskor kénnyetek szerint lesz’ dolgotok? Bizony által fogjátok látni, hogy itéletetekben megcsalatkoztok. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(40)
Kérdezd meg, hogy melyikük képes kezeskedni ezért. [Kiss 2010]
(Próféta!) Kérdezd meg tőlük, hogy ki az közülük, aki kezeskedik ezért? [Serdián 2010]
Kérdezd meg őket, ki fog ezért kezeskedni? [Okváth 2007]
Kérdezd meg őket, melyikőjük kezeskedik ezért! [Karasszon 2004]
Kérdezd őket (Ó, Muhammad), melyikük teszi fel ezt! [Mihálffy 1994]
Kérdezd meg őket, melyikük kezeskedik ezért? [Simon 1987]
Kérdezd-meg őket, ki lehet erről nékik kezes? [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(41)
Vagy vannak társaik? Akkor hozzák elő a társaikat, ha igazak! [Kiss 2010]
Vannak talán társaik: Isten mellett? Hozzá csak ide a “társaikat”, ha igazat beszélnek. [Serdián 2010]
Vagy talán nekik társaik vannak? Jöjjenek hát elő társaikkal, ha tényleg igazmondók! [Okváth 2007]
Vagy ha nekik társaik vannak, akkor hozzák elő a társaikat, amennyiben igazat mondanak! [Karasszon 2004]
Avagy nékik a társak? Hát hadd hozzák el társaikat, ha igazak. [Mihálffy 1994]
Vagy talán társaik vannak? Hozzá hát elő a társaikat – ha az igazat mondják – [Simon 1987]
Kezeskedhetnek é hamis Isteneik? ha úgy van hozzák-elő azokat. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(42)
A napon, amikor a lábszár felfedetik, és felszólítják őket a leborulásra, de nem lesznek rá képesek. [Kiss 2010]
Azon a Napon, amikor az ügyük szorongatóvá válik, és felszólítják őket, hogy boruljanak le a földre, nem lesznek rá képesek. [Serdián 2010]
Azon a Napon, midőn a Lábszár kimutattatik, felszólíttatnak a leborulásra, ám ők képtelenek lesznek arra. [Okváth 2007]
Egy napon felfedetik majd a lábszár, és leborulásra szólíttatnak fel, de nem lesznek erre képesek. [Karasszon 2004]
A Napon, midőn az valóban bekövetkezik, s azok felszólittatnak a leborulásra, s nem képesek. [Mihálffy 1994]
azon a napon, amikor komolyra fordul a dolog, s fölszólíttatnak arra, hogy leboruljanak, ám ők erre képtelenek lesznek, [Simon 1987]
Majd egy nap a’ vétkek fel fognak fedeztetni, ‘s parancsoltatni fog a’ gonoszoknak, hogy Istent imádják: de nem tselekedhetik azt. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(szerk. és a nyelvtani magyarázatot írta: dr. Kármán Marianna)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here