HETI KORÁN – 68. szúra – Az írótoll szúrája (részlet – folyt. az előző hétről)

0
431

HETI KORÁN – 68. szúra – Az írótoll szúrája (részlet – folyt. az előző hétről)

(43) Alázatosan lesütik tekintetüket, és szégyen borítja el őket, mert korábban hívták őket a leborulásra, amikor még képesek lettek volna rá. (44) Hagyj hát engem azokkal, akik hazugságnak tartják ezt a beszédet! Fokozatosan mérjük rájuk a büntetést, onnan, ahonnan nem is várnák. (45) Még haladékot is adok nekik, de az én tervem szilárd. (46) Vagy talán fizetséget kértél tőlük, hogy adósság terhe nyomná őket? (47) Vagy a birtokukban van a rejtett tudás, hogy leírják azt? (48) Légy hát türelmes Urad döntésével szemben! És ne légy olyan, mint az, aki a halban lakott, aki zúgolódott, amikor szorongattatás érte. (49) Ha az Urától való kegyelem nem lett volna vele, bizony megalázva vetődött volna ki egy elhagyatott partra. (50) De Ura kiválasztotta őt, és az igazak közül valóvá tette. (51) A hitetlenek csaknem a földre sújtanak tekintetükkel, amikor meghallják a figyelmeztetést, és azt mondják: „Ez egy megszállott!” (52) De ez nem más, mint intés a világok teremtményei számára!

(ford.: Kármán Marianna)

(43)
A tekintetük alázatos lesz, és elborítja őket a megaláztatás, mert hívták őket a leborulásra, amikor még képesek voltak. [Kiss 2010]
Azon a Napon le fogják sütni a szemüket, és rájuk nehezedik a megaláztatás. Korábban már felszólították őket, hogy boruljanak le. Akkor, amikor még döntésképesek voltak. [Serdián 2010]
Alázatosan lesütik szemeiket és szégyen borítja el őket, hiszen felszólíttattak a leborulásra (már akkor is) amikor még épek és egészségesek voltak. [Okváth 2007]
Alázatos a tekintetük, elernyeszti őket az alávalóság, pedig ők (a Földön) felszólíttattak a leborulásra, amikor még épek voltak. [Karasszon 2004]
Tekintetük megalázkodó, a szégyen elernyeszti őket. S bizony azok felszólittattak a leborulásra, s ők sértetlenek. [Mihálffy 1994]
miközben lesütik a szemüket s gyalázat borítja el őket – hiszen fölszóllíttattak ők arra, hogy boruljanak le, amikor még épek és sértetlenek voltak. [Simon 1987]
Szemeik a’ félelem miatt megzavarodnak, ‘s a’ gyalázat lepi-meg őket: Szóllíttatnak ismét az imádásra: de nem akarják tselekedni. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(44)
Hát hagyj Engem azokkal, akik tagadják ezt a beszédet! Fokozatosan vezetjük őket a pusztulásba, onnan, ahonnan nem is várnák. [Kiss 2010]
(Próféta!) Hagyd csak meg mindazokat nekem, akik tagadják ezt a kinyilatkoztatást. Majd Mi megmarkoljuk őket, szép lassan: onnan, ahonnan a legkevésbé várják. [Serdián 2010]
Hagyj hát engem azokkal, akik hazugságnak tartják ezt a híradást, majd fokozatosan fogjuk őket sújtani onnan, ahonnan nem várják. [Okváth 2007]
Hagyd hát rám azokat, akik meghazudtolják ezt a beszédet (a Koránt)! Majd fokról fokra elcsábítjuk őket úgy, hogy nem is fogják tudni. [Karasszon 2004]
Hát hagyj Engem, s azt ki meghazudtolja ezt a kijelentést. Mi fokozatosan juttatjuk el őket oda, mit nem tudnak. [Mihálffy 1994]
Hagyj hát engem azokkal, akik hazugságnak tartják ezt a hirdetést! Fokozatosan mérjük majd rájuk a büntetést (?) onnan, ahonnan nem tudják. [Simon 1987]
Hagyj békét annak, a’ ki hazugsággal vádolja ez új beszédet; lassankint hozzuk-elő reájok a’ romlást, midőn nem is gondolnák. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(45)
És haladékot adok nekik. Bizony, az Én tervem szilárd. [Kiss 2010]
Még haladékot is adok nekik, de a tervem szilárd. [Serdián 2010]
Egy kis haladékot adok nekik, ám a cselvetésem szilárd. [Okváth 2007]
S (hosszú) haladékot adunk nekik. Az én cselvetésem bizony sikeres (és szigorú). [Karasszon 2004]
S Én Elnéző vagyok vélük, s lám! Kelepcém szilárd. [Mihálffy 1994]
És haladákot adott nékik. Ám a cselvetésem elháríthatatlan. [Simon 1987]
Elhalasztom sokáig a’ büntetést: de osztán haragom kemény lesz’. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(46)
Vagy talán fizetséget kérsz tőlük, hogy terhelné őket az adósság? [Kiss 2010]
Vagy talán fizetséget kértél tőlük, hogy adósságokkal lennének terhelve? [Serdián 2010]
Vagy kértél (Muhammad – Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) tőlük jutalmat, hogy adósság nyomasztaná őket? [Okváth 2007]
Talán jutalmat kérsz tőlük, amely adóssággal terheli őket? [Karasszon 2004]
Avagy fizetséget kérsz-é tőlük (Ó, Muhammad), s ők nehéz adó alá vétettek. [Mihálffy 1994]
Vagy kértél-e tőlük fizetséget, hogy adósság terhe nyomná őket? [Simon 1987]
Fogsz é valami bért tőlök kivánni prédikállásodért? Hát meg vannak é terhelve valami adóval a’ te hasznodra? [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(47)
Vagy náluk van a Láthatatlan, hogy leírják? [Kiss 2010]
Vagy a birtokukban van a rejtett tudás, és feljegyezhetnek belőle bármit is? [Serdián 2010]
Vagy a birtokukban vannak a rejtett dolgok és ők feljegyzik? [Okváth 2007]
Vagy talán birtokukban van a rejtett dolgokról való tudás, és ők aszerint írják, azt (amit döntöttek)? [Karasszon 2004]
Avagy övék-é a Láthatatlan, s ők le tudják irni? [Mihálffy 1994]
Vagy az ő birtokukban lenne-e az, ami rejtve van, úgy hogy följegyezhetnék (azt)? [Simon 1987]
Tudják é a’ titkot, melly a’ Könyvben meg vagyon írva? [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(48)
Legyél hát türelmes Urad döntésével. Ne legyél olyan, mint a Hal Társa, amikor felkiáltott kétségbeesésében. [Kiss 2010]
(próféta!) Légy türelemmel Urad döntéséig! Ne légy olyan, mint az ember a hallal, aki Istent szólította, amikor bajban volt. [Serdián 2010]
Légy hát türelmes Urad döntésével szemben! És ne légy olyan, mint az, aki a halban lakott, midőn nehéz helyzetében felkiáltott. [Okváth 2007]
Így hát viseltess türelemmel az Urad döntése iránt, és ne légy olyan, mint a hal társa, amikor elkeseredetten kiáltott! [Karasszon 2004]
Hát légy türelmes Urad itéletére, s ne légy olyan, mint a bálna gazdája midőn szólitott, s ő reménytvesztett. [Mihálffy 1994]
Várj hát türelemmel Urad döntésére és ne legyél olyan, mint a hal lakója! (Emlékezz arra), amikor szorongattatásában fölkiáltott! [Simon 1987]
Békével tűrd a’ te Urad’ itéletét, ‘s ne légy hasonló a’ hal’ gyomrában lévő Jónáshoz, a’ ki zúgolódott nyomorúságában. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(49)
Ha nem borította volna be Ura Kegyelme, bizonyosan egy puszta partra vettetett volna, és vádolva lett volna. [Kiss 2010]
Ha Ura kegyelme nem ér el hozzá időben, a kies partra vetődik, és egyedül marad. [Serdián 2010]
Ha az Urától való kegyelem nem lett volna vele, bizony megalázva vetődött volna ki egy elhagyatott puszta partra. [Okváth 2007]
Ha nem részesült volna az Ura kegyében, akkor bizony ki lett volna taszítva a pusztaságba, mint megkorholt. [Karasszon 2004]
S ha nem érte volna el őt Ura kegye, hát a kietlenségbe véttetett volna, s ő a kitaszított. [Mihálffy 1994]
Ha nem kísérte volna őt Ura kegyelme, akkor meggyalázva vetődött volna ki a kopár helyre. [Simon 1987]
Ha Isten’ kegyelme hozzá nem járúlt vala, soha a’ száraz földet nem látta volna, ‘s gyalázat lett volna bére. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(50)
De Ura kiválasztotta őt, és az igazak közül valóvá tette. [Kiss 2010]
Ura azonban kiválasztotta, és megtette az igazak egyikének! [Serdián 2010]
Ám Ura kiválasztotta, és az Igazak közé helyezte. [Okváth 2007]
Tehát kiválasztotta őt az Ura, ezért jámborrá tette őt. [Karasszon 2004]
S az ő Ura kiválasztá őt, s megtevé a jócselekedetűek közé. [Mihálffy 1994]
Ura azonban kiválasztotta őt és az igazak közé helyezte. [Simon 1987]
De az ő Ura kiválasztotta őtet, hívnek és igaznak. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(51)
És azok, akik hitetlenek, csaknem a földre sújtanak tekintetükkel, amikor az Emlékeztetőt hallják, és azt mondják: „Bizony, ez őrült” [Kiss 2010]
(Próféta!) A hitetlenek csaknem felöklelnek a pillantásaikkal, amikor meghallják a figyelmeztetést, és ezt mondják: Ez egy megszállott!” [Serdián 2010]
A hitetlenek viszont csaknem agyonnyomnak tekintetükkel, midőn meghallják az intést, és így szólnak: Ez (Muhammad – Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) bizony egy dzsinnektől megszállott.” [Okváth 2007]
A hitetlenek bizony szúrós szemmel tekintenek rád (irigységükben), mikor hallják az Emlékeztetést (Koránt) és azt mondják: „Ő bizony bolond.” [Karasszon 2004]
S lám! Azok, kik hitetlenek, majdhogynem zavarba hoznak téged a tekintetükkel midőn hallják az Emlékeztetőt, s mondják: Íme! Ő bizony őrült! [Mihálffy 1994]
A hitetlenek csaknem a földhöz szögeznek tekintetükkel, amikor meghallják az intést és azt mondják: „Ezt bizony a dzsinn szállta meg!” [Simon 1987]
A’ hitetlenek igyekeznek tégedet szándékodtól elmozdítani, ‘s minekutánna hallják az intést, így szóllnak: ez valóban ördöngős. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(52)
De ez nem más, mint emlékeztető a világoknak. [Kiss 2010]
Pedig ez csupán egy figyelmeztetés, mindenki számára! [Serdián 2010]
Ez bizony csupán intés a teremtményeknek (embereknek és dzsinneknek) egyaránt. [Okváth 2007]
Pedig ez nem más, mint emlékeztetés (közlés) a teremtmények számára. [Karasszon 2004]
S hanem ő nem más, mint Emlékeztető a teremtményeknek. [Mihálffy 1994]
Csupán intés ez a teremtményeknek! [Simon 1987]
[Ez az előzővel egy szám alatt fut] De nem egyéb ez Al-Korán, csak minden teremtményeknek szólló Intés. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(szerk. és a nyelvtani magyarázatot írta: dr. Kármán Marianna)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here