HETI KORÁN – 73. szúra – A beburkolózott szúrája

0
475

(1) Ó, beburkolózott! (2) Kelj fel éjjel imához, az éjszaka egy kis részét kihagyva, (3) vagy a felében, vagy kevesebbre, (4) vagy egy kicsit többre, és olvasd a Koránt! (5) Súlyos szavakat fogunk lebocsátani neked. (6) Bizony az éjszaka folyamán nagyobb az egyetértés, és igazabb a szó, (7) Napközben pedig sok a tennivalód. (8) Emlékezz meg Urad nevéről, és szenteld magad Neki teljesen! (9) Ő a Kelet és a Nyugat Ura, nincs más isten rajta kívül, hát fogadd őt Védelmeződnek! (10) Viseld türelemmel, bármit mondanak, és kerüld el őket illendően! (11) S hagyd csak rám azokat, akik hazugsággal vádolnak, és a földi létben gyönyörködnek, s adj nekik egy kis haladékot! (12) Bizony bilincs és lobogó tűz van nálunk, (13) olyan étel, ami fuldoklásra késztet, és fájdalmas büntetés (14) – azon a napon, amikor a föld és a hegyek megremegnek, és a hegyek szétporladó homokdombokká lesznek. (15) Elküldtünk hozzátok egy küldöttet, ahogy a Fáraóhoz is, (16) de a Fáraó ellenszegült neki, ezért megragadtuk őt és súlyos büntetéssel sújtottunk le rá.

(ford: Kármán Marianna)

A cím változatai:
A beburkolódzó (Kiss), A beburkolódzott (Serdián), A beburkolózó (Okváth, Hollósi), A beburkolózott (Karasszon, Mihálffy, Simon), A ruhába burkolódzott (Endrei), A beleplezett (Szokolay), A rejtező (Buzitai Szeldmayer – Gedeon)

(1)
Te, aki beburkolod magadat! [Kiss 2010]
Te, aki beburkolództál (a köpenyedbe! Próféta)! [Serdián 2010]
Ó, te beburkolózó (Muhammad – Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget)! [Okváth 2007]
Oh, te, beburkolózott! [Karasszon 2004]
Ó ki beburkolózott! [Mihálffy 1994]
Ó beburkolózott! [Simon 1987]
Ó te beburkolózó, [Hollósi 1947]
Oh te ruhába burkolódzott! [Endrei 1915]
Ó te beleplezett (Mohamed) [Szokolay 1857]
Óh rejtező! [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(2)
Állj éjszaka, kivéve egy kis részében, [Kiss 2010]
Kelj fel éjszaka – talán egy kis részére ne (kelj fel), [Serdián 2010]
Kelj fel (imára) éjjelente, kivéve egy kis részt! [Okváth 2007]
Kelj fel éjszaka (imádkozni), kivéve egy keveset, [Karasszon 2004]
Légy ébren az éjjel, csak keveset ne – [Mihálffy 1994]
Kelj fel (imára) az éjszaka nagy részében, [Simon 1987]
Kelj fel éjszaka (imára), kivéve egy keveset, [Hollósi 1947]
Kelj fel éjjel egy csekély részét kivéve [Endrei 1915]
kelj fel az imára éjjel, ennek csak kis részét véve ki. [Szokolay 1857]
kelj-fel imádkozni éjjel. [1. ája részeként írják, így elcsúszik megint a számozás] [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(3)
a felében, vagy vegyél el belőle egy keveset, [Kiss 2010]
felére vagy kevesebbre, [Serdián 2010]
A felében, vagy végy el belőle egy keveset! [Okváth 2007]
a felét, vagy a felénél egy kicsit kevesebbet, [Karasszon 2004]
Annak felét, avagy csökkent abból egy keveset, [Mihálffy 1994]
(vagy) a felében, vagy végy el abból egy keveset, [Simon 1987]
A felét, vagy csökkentsed egy kissé, [Hollósi 1947]
s felét (az éjszakának) szánd arra, vagy el is vehetsz abból, [Endrei 1915]
Felét fordítsd reá, de valamivel megröviditheted [Szokolay 1857]
Éjfélkor, vagy még hamarább is. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(4)
vagy adj hozzá egy keveset, és olvasd a Koránt kimért, ritmusos olvasással. [Kiss 2010]
vagy valamivel többre, (és) olvasd a Koránt tagoltan! [Serdián 2010]
Vagy tégy hozzá! Recitáld (fennhangon) szorgalmasan a Koránt! [Okváth 2007]
vagy a felénél egy kicsit többet, és recitáld a Koránt (könnyedén, lassan és szabályosan) recitálva! [Karasszon 2004]
Avagy toldjad meg azt, – s kéntéld a Koránt fennhangon, [Mihálffy 1994]
vagy adj hozzá! És zsolozsmázd gondosan a Koránt! [Simon 1987]
Vagy adj hozzá és olvasd fel a Koránt gondosan! [Hollósi 1947]
esetleg hozzája tehetsz és énekeld a Koránt (hangosan) énekelve. [Endrei 1915]
vagy hosszabbithatod, s énekeld a Koránt hangosan; [Szokolay 1857]
Sőt két harmad részét is az éjnek, töltsed az AL-Korán’ olvasásával. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(5)
Súlyos Szót fogunk kiszabni neked. [Kiss 2010]
(Nagy) szavak (terhét) helyezzük rád! [Serdián 2010]
Bizony súlyos Szavakat fogunk lebocsátani rád. [Okváth 2007]
Mi bizony olyan beszédet (Koránt) küldünk le neked, melynek súlya van. [Karasszon 2004]
S Mi reád vetjük a súlyos szót. [Mihálffy 1994]
Súlyos szó (kimondását) tesszük kötelességeddé. [Simon 1987]
Bizony súlyos szót helyezünk rád. [Hollósi 1947]
Mi ezzel nehéz sulyu parancsot rovunk rád; [Endrei 1915]
valóban mi ezzel nehéz dolgot parancsoltunk neked. [Szokolay 1857]
Fontos szót fogunk néked mondani. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(6)
Bizony, a felkelés éjszaka nagyon nehéz és hatásos, és megfelelőbb a Szónak. [Kiss 2010]
Az éjszakai (ébrenlét idején) erősebb (az ima), élesebbek a szavak. [Serdián 2010]
Bizony az éjszaka folyamán nagyobb az egyetértés, és igazabb a szó. [Okváth 2007]
Az éjjel a felkelés az (imára) bizony nagyobb hatású és alkalmasabb (eredményesebb, érthetőbb). [Karasszon 2004]
Íme! Az éjjeli ébrenlét az, midőn a benyomás mélységesebb, s a szó biztosabb. [Mihálffy 1994]
Az éjszaka kezdete nagyobb összhangot (teremt a szív és a nyelv között) és igazabb szóra (bír) (?) – [Simon 1987]
[ezt kihagyta] [Hollósi 1947]
de az éjtszakai felkelés alkalmasabb a kitartó ájtatosságra, és hatékonyabb a szóbeli tanításra, [Endrei 1915]
De az éji fölkelés a szilárdul kitartóknak alkalmasabb az áhitatra s hasznosabb a szóbeli tanitásra; [Szokolay 1857]
Az éj’ első része alkalmasabb az olvasásra és a’ magyarázásra. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(7)
Napközben hosszadalmas elfoglaltságaid vannak. [Kiss 2010]
(Hisz) napközben elmerülsz elfoglaltságaidban. [Serdián 2010]
Bizony neked nappal sok a tennivalód. [Okváth 2007]
Nappal bizony hosszan elfoglalhatod magad. [Karasszon 2004]
Íme! Tenéked a nappal a hosszú dolgaid, [Mihálffy 1994]
hiszen napközben sokat kell munkálkodnod. [Simon 1987]
Bizony, nappal hosszú az elfoglaltságod. [Hollósi 1947]
mert nappal hosszu (és sok egyéb) elfoglaltságod van. [Endrei 1915]
mert nappal igen sok egyéb elfoglaltatásod van. [Szokolay 1857]
Annyival inkább, hogy néked nappal sok foglalatosságaid vannak. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(8)
Emlékezz Urad nevéről, és szenteld magad Neki teljes elkötelezettséggel. [Kiss 2010]
(Ezért éjszaka) emlékezz meg Urad nevéről, és neki szenteld magadat teljesen! [Serdián 2010]
Említsd meg Urad Nevét, és csak Neki szenteld magad! [Okváth 2007]
Emlékezz meg az Urad nevéről, és add át magad Neki (teljes) áhítattal (a világi élettől elvonulva). [Karasszon 2004]
S emlékezz Urad nevére, s szánj Néki áhítatot – [Mihálffy 1994]
Emlékezz hát meg Urad nevéről és szenteld magad kizárólag néki! [Simon 1987]
És említsed meg Urad nevét és szenteld magad Neki áhitattal! [Hollósi 1947]
Emlékezzél Urad Istened nevére és szenteld magad neki teljesen: [Endrei 1915]
Emlékezz meg urad nevéről s különözd el magad minden földitől, s áldozd fel magad egészen neki. [Szokolay 1857]
Emlékezz – meg Urad’ nevéről, vedd külön magad másoktól, és elmélkedj Ő rólla. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(9)
A Kelet és a Nyugat Ura, nincs más istenség, csak Ő, válaszd hát Őt az ügyeid rendezőjévé. [Kiss 2010]
Ő a kelet és a nyugat Ura. Nincs más isten Őrajta kívül! Őt fogadd el Védelmeződnek! [Serdián 2010]
A napkelet és a napnyugat Ura. Nincs más isten Rajta kívül (Lá iláha illá Huwa). Őt fogadd hát támogatóul! [Okváth 2007]
A napkelet és a napnyugat Ura, nincs más isten, csak Ő, ezért Őt tedd meg (a te ügyeid számára) Gyámolítónak! [Karasszon 2004]
A Kelet, s a Nyugat Ura, nincs más isten, csak Ő, hát vedd Őt kire hagyatkozz. – [Mihálffy 1994]
(Ő) Kelet és Nyugat Ura. Nincs más Isten rajta kívül. Fogadd őt istápolódnak, [Simon 1987]
Kelet és Nyugat Ura, nincs más isten, csak Ő, azért vedd Őt védelmezőül [Hollósi 1947]
ő kelet és nyugat Ura, nincs Isten, csak ő; azért őt vedd oltalmazódnak. [Endrei 1915]
ő a nyugat s kelet ura, s kívüle nincs több Isten. Azért csak őt fogadd védül, [Szokolay 1857]
Ki a’ Kelet’ és Enyészet’ Ura: Nincs Isten csak Ő egyedül. Őt’ válaszd hát Pártfogódnak. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(10)
És legyél türelmes azzal kapcsolatban, amit mondanak, és kerüld el őket szép elkerüléssel. [Kiss 2010]
Viseld türelemmel, bármit mondanak, és távolodj el tőlük szívélyesen. [Serdián 2010]
Légy hát türelmes azzal szemben, amit mondanak és az illő módon tartsd magad távol tőlük! [Okváth 2007]
S légy türelmes azzal szemben, amit mondanak, s szépen hagyd el őket. [Karasszon 2004]
S légy állhatatos arra mit mondanak, s válj el tőlük szép elválással. [Mihálffy 1994]
és viseld türelemmel azt, amit mondanak, s tartsd magad állandóan távol tőlük! [Simon 1987]
És viseld el türelemmel, amit mondanak, és kerüld el őket illendően. [Hollósi 1947]
Türd el, amit mondanak és távolodjál el tőlük illő távolságra. [Endrei 1915]
s türd el békésen a rágalmaka, mellyeket felőled beszélnek, s távozz tőlük illedelmesen. [Szokolay 1857]
Tűrd békével az ellenkezők’ beszédöket, és bátran válj külön tőlök. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(11)
És hagyj Engem és a tagadókat, a könnyebbség birtokosait. [Kiss 2010]
Hagyd csak Énrám azokat, akik hazugságnak mondják (az üzenetet), és (fényűzésben) élnek. Adj nekik még egy kis haladékot! [Serdián 2010]
Hagyj Engem (egyedül foglalkozni) azokkal, akik hazugságnak tartják (az Én Verseimet), akik jólétben élnek. Adj nekik rövid haladékot! [Okváth 2007]
S hagyd rám a meghazudtolókat, a kegyben részesülteket, és adj nekik egy kis haladékot! [Karasszon 2004]
S hagyd meg Nékem a hazudtolókat, kik az élvezet hajhászai, s adj nékik egy kevés haladékot. [Mihálffy 1994]
Hagyj hát engem azokkal, akik hazugságnak tartják (a küldetésedet) s bőségben élnek s adj nékik rövid haladékot! [Simon 1987]
És hagyj engem a megtagadókkal, a jólétben levőkkel és adj nekem egy kis haladékot! [Hollósi 1947]
Hagyj csak engem azokkal, akik engem meghazudtolnak, és a földi gyönyörökben duskálódnak; de adj csak nekik kis időt: [Endrei 1915]
Csak hagyd magamra azokat, kik feleinket csalással vádolják, s a földi lét javaiban gyönyörködnek. Csak egy kis ideig légy még irántok elnézéssel, [Szokolay 1857]
Hagyj magunkra engem, és Jeleimet hazugsággal vádolókat, kik meggazdagodtak: elég leszek én ő ellenek; ‘s hadd őket kedvekre élni még kevés ideig. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(12)
Bizony, Nálunk bilincsek vannak, és a tomboló Tűz, [Kiss 2010]
Már előkészítettük számukra a bilincseket, a lobogó Tüzet [Serdián 2010]
Hiszen bilincsek és tűz van Nálunk, [Okváth 2007]
Bizony (súlyos) béklyók vannak nekünk és Pokol, [Karasszon 2004]
Íme! Nálunk a békylók, s a lángoló tüzek, [Mihálffy 1994]
Hiszen bilincs és lobogó tűz van nálunk, [Simon 1987]
Bizony nálunk nehéz bilincsek vannak és lángoló tűz [Hollósi 1947]
van nálunk bilincs és gehenna, [Endrei 1915]
mert nálunk számukra nehéz bilincsek, s a pokoltüze, [Szokolay 1857]
Készen vannak nálam számokra a’ kemény bilincsek, és az égő tűz. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(13)
és étel, ami fuldoklásra késztet, és fájdalmas büntetés. [Kiss 2010]
és (olyan) ételt, ami megakad a torkon, és a fájdalmas büntetést – [Serdián 2010]
És fojtogató élelem és fájdalmas büntetés. [Okváth 2007]
torkon akadó étel, és fájdalmas kínzás. [Karasszon 2004]
S az étel mi fojtogat, s a fájdalmas szenvedés [Mihálffy 1994]
olyan eledel, ami a torkon akad és fájdalmas büntetés – [Simon 1987]
és fojtogató eledel és fájdalmas büntetés, [Hollósi 1947]
fojtó étel és kínzó büntetés. [Endrei 1915]
s megfojtó ételek s kinos büntetések állnak készen. [Szokolay 1857]
És a’ torkot megszorító eledel, a’ fájdalmas büntetéssel egygyütt. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(14)
Azon a Napon, amikor a föld és a hegyek remegnek majd, és a hegyek olyanok lesznek, mint a leomló homokdűnék. [Kiss 2010]
azon a napon, amikor a föld és a hegyek megremegnek, és a hegyek szétporladó homokdombok lesznek. [Serdián 2010]
Azon a Napon, midőn a föld és a hegyek megremegnek és a hegyek szétszórt homokdombokká lesznek. [Okváth 2007]
Azon a napon, mikor a föld és a hegyek megremegnek, és a hegyek bizony futóhomokká lesznek. [Karasszon 2004]
A Napon, midőn megrendül a föld, s a hegyek, s a hegyek bucka lesznek a futóhomokon. [Mihálffy 1994]
azon a napon, amikor a föld és a hegyek megremegnek, s a hegyek szerteszóródó homokhalmokká válnak. [Simon 1987]
Azon a napon, amikor a föld és a hegyek megrázkódnak és a hegyek olyanok lesznek, mint a szétszórt homokhalmok. [Hollósi 1947]
Ama napon (az itélet napján) meghasadnak a föld és a hegyek, melyek a kiszórt porhalmazhoz hasonlóak lesznek. [Endrei 1915]
Az nap a föld s hegyek meg fognak rázkódtatni, s a hegyek hasonlók leendnek az összehalmozott fövény rakásához. [Szokolay 1857]
Majd egy nap megindúl a’ föld, és a’ hegyek porrá fognak morzsolódni és szét-szórattatni. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(15)
Elküldtünk hozzátok egy Küldöttet, hogy tanú legyen veletek kapcsolatban, ahogy elküldtünk egy Küldöttet a Fáraóhoz is. [Kiss 2010]
Egy Küldöttet küldtünk hozzátok, (emberek,) hogy tanúja legyen (tetteiteknek), ahogy (korábban) Fáraóhoz küldtünk egy küldöttet. [Serdián 2010]
Elküldtünk hozzátok egy Küldöttet (Muhammad – Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget), hogy tanú legyen ellenetek, ahogyan a Fáraóhoz is elküldtünk egy Küldöttet (Mózest). [Okváth 2007]
Bizony Mi küldtünk el hozzátok küldöttet, tanúként ellenetek, mint ahogy Fáraóhoz is küldtünk küldöttet. [Karasszon 2004]
Ime! Mi elküldénk hozzátok a küldöttet tanuként ellenetek, ahogy Mi elküldénk a Fáraóhoz a küldöttet. [Mihálffy 1994]
Elküldtünk hozzátok egy küldöttet, hogy tanú legyen ellenetek, amiképpen küldöttet küldtünk Fáraóhoz. [Simon 1987]
Bizony, Mi követet küldtünk hozzátok, tanut ellenetek, amint követet küldtünk Fáraóhoz. [Hollósi 1947]
Ime mi követet küldtünk hozzátok, hogy tanuskodjék ellenetek, mint ahogy küldtünk követet Faraohoz, [Endrei 1915]
Mi valóban egy küldöttet küldénk hozzátok tanuskodni ellenetök, mint küldénk Pharaóhoz is; [Szokolay 1857]
Követet küldénk hozzátok, hogy tanú legyen akkor ellenetek, valamint küldénk Faraóhoz Követet. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(16)
De Fáraó ellenszegült a Küldöttnek, ezért megragadtuk őt, pusztító megragadással. [Kiss 2010]
De Fáraó nem engedelmeskedett a küldöttnek, (ezért) súlyos büntetéssel sújtottunk le rá. [Serdián 2010]
A Fáraó azonban szembefordult a Küldöttel. Mi ezért kemény büntetéssel illettük őt. [Okváth 2007]
De Fáraó ellenszegült a Küldöttnek, ezért súlyosan megbüntettük őt. [Karasszon 2004]
S fellázadt a Fáraó a küldött ellen, hát Mi durva sújtással vevénk őt. [Mihálffy 1994]
Fáraó azonban nem engedelmeskedett a küldöttnek. Mi pedig súlyos büntetéssel sújtottuk őt. [Simon 1987]
De Fáraó engedetlen volt a követtel szemben, ezért megragadtuk őt erős kézzel. [Hollósi 1947]
de Farao engedetlen volt, mi azonban megragadtuk őt erősen. [Endrei 1915]
de Pharao engedetlen volt a küldött iránt, miért őt sulyosan büntettük. [Szokolay 1857]
De makacson viselé magát Faraó a’ Követ eránt, ‘s azért megbünteténk iszonyú büntetéssel. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here