HETI KORÁN – 73. szúra – A beburkolózott szúrája (17-20.)

0
529

 

HETI KORÁN – 73. szúra – A beburkolózott szúrája (17-20.)

(17) Ha hitetlenek vagytok, hogy fogtok védekezni a napon, amely ősszé teszi a gyermekeket? (18) Akkor az ég kettéhasad, és beteljesedik az Ő ígérete. (19) Ez egy figyelmeztetés. Aki akarja, Ura felé veszi az útját. (20) A te Urad tudja, hogyan töltöd imával olykor az éjszaka csaknem kétharmadát, máskor a felét vagy az egyharmadát, mint néhányan azok közül, akik veled vannak. Hiszen Isten határozza meg az éjszakát és a nappalt. Ő tudja, hogy ti nem tartjátok számon, ezért hozzátok fordult. Olvassátok, ami könnyű nektek a Koránból! Ő tudja, hogy lesznek köztetek betegek, lesznek, akik Isten kegyét keresve utaznak a világban, s lesznek, akik Isten útján küzdenek. Hát olvassátok, ami könnyű nektek belőle, imádkozzatok, adjátok meg a zakátot. Nyújtsatok tisztességes kölcsönt Istennek, hiszen bármi jót küldötök előre, azt majd megtaláljátok Nála, Ő jobb és hatalmasabb jutalmat ad érte. Keressétek az Isten megbocsátását! Bizony Ő megkönyörülő és irgalmas.

(ford: Kármán Marianna)

(17)
Hát hogyan fogjátok megvédeni magatokat, ha nem hisztek, egy olyan Nap ellen, amely ősszé teszi majd a gyermekeket? [Kiss 2010]
Ha hitetlenek vagytok, hogyan akarjátok megóvni magatokat attól a Naptól, amikor a csecsemőkből egy nap alatt ősz öregemberek lesznek? [Serdián 2010]
Ha hitetlenek vagytok, hogyan menekülhettek egy olyan Naptól, amely ősszé teszi a gyerekeket? [Okváth 2007]
Hogyan óvjátok meg magatokat – ha hitetlenek vagytok – egy olyan naptól, mely a gyermekeket ősszé teszi? [Karasszon 2004]
Ha tagadtok, hát hogyan őrizkedtek a Napon, mi megteszi a gyermekeket ősszé, [Mihálffy 1994]
Hogyan fogtok védekezni – ha hitetlenek vagytok – egy olyan naptól, amely ősszé teszi a gyermekeket? [Simon 1987]
Hát hogyan vigyáztok magatokra ti, ha hitetlenkedtek, azon a napon, amely a gyermekeket őszhajúvá teszi? [Hollósi 1947]
És hogy akartok menekülni ama nap elől, – ha hitetlenek vagytok, – mely a gyermekeket megőszíti? [Endrei 1915]
Hogyan fogjátok hát, miután hitetlenek vagytok, elkerülni azon napot, melly a gyermekek haját is megőszitendi? [Szokolay 1857]
Vallyon hogy kerülhetitek – el, ha hitetlenek lesztek, ama napot, mellyen a’ gyermekek félelmekben megőszülnek? (16) [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(18)
Amitől az ég meghasad. Az Ő ígérete be fog teljesedni. [Kiss 2010]
Ezen a Napon kettéhasad az ég, és beteljesedik az Ő ígérete. [Serdián 2010]
Az ég meghasad és beteljesedik az Ő fenyegetése. [Okváth 2007]
Az ég széthasad akkor. Az Ő ígérete bizony beteljesül. [Karasszon 2004]
S az ég kettéhasittatik általa? Az Ő igérete beteljesittetik. [Mihálffy 1994]
Kettéhasad akkor az ég. Az ő fenyegetése beteljesedik. [Simon 1987]
A menny kettészakad akkor, ígérete beteljesedik. [Hollósi 1947]
Az egek meghasadnak akkor: ez az ígéret teljesedésbe megy. [Endrei 1915]
Akkor az egek szétszakadnak, s ez igéret megvalósuland. [Szokolay 1857]
Meghasad az ég, és az ígéret bétellyesedik. (17) [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(19)
Bizony, ez emlékeztető, ezért, aki akarja, vegye útját Urához. [Kiss 2010]
Ez egy figyelmeztetés. Aki úgy akarja, az vegye az útját Urához! [Serdián 2010]
Intő figyelmeztetés ez. Aki akarja, az az Urához veszi útját. [Okváth 2007]
Ez bizony emlékeztetés. Ezért aki akarja, az Urához vezető utat választja. [Karasszon 2004]
Lám! Ez hát az Emlékeztető. S ki akar, hát vegyen utat az ő Urához. [Mihálffy 1994]
Emlékezetes ez. Aki akarja, az Urához veszi az útját. [Simon 1987]
Bizony, ez figyelmeztetés: hadd vegye tehát útját Urához, aki akarja! [Hollósi 1947]
Ime, ez a figyelmeztetés és aki akarja, az megkeresi Urához vezető utat. [Endrei 1915]
Ez valóban intés; ki tehát intetni hagyja magát, az urához veendi utját. [Szokolay 1857]
Nagy intés ez: hogy a’ ki magát észre-veszi, az ő Ura felé vegye útját. (18) [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(20)
Bizony, Urad tudja, hogy állsz csaknem az éjszaka kétharmadában, vagy felében, vagy harmadában, és egy csoport is, akik veled vannak. Allah határozza meg az éjszakát és a nappalt. Ő tudja, hogy ti nem tartjátok számon, ezért hozzátok fordult. Hát olvassátok, ami könnyű nektek a Koránból. Ő tudja, hogy vannak köztetek, akik betegek, és mások utaznak a földön, Allah kegyét keresve, mások pedig Allah útján küzdenek. Ezért olvassátok, ami könnyű belőle és tartsátok meg az imát, és adjátok meg a zakátot, és adjatok dicséretes kölcsönt Allahnak. És bármi jót küldötök előre magatoknak, megtaláljátok azt Allahnál. Az jobb, és nagyobb a jutalma. És kérjétek Allah bocsánatát! Bizony, Allah Megbocsátó, Irgalmas. [Kiss 2010]
Próféta! Urad jól tudja, hogy felkelsz, és imádkozással töltöd az éjszaka kétharmadát vagy a felét, vagy egyharmadát, mint néhányan azok közül, akik veled vannak. Isten meghatározza az éjszaka és a nappal mértékét, mert jól tudja, hogy nem vagytok képesek felfogni ennek a mértékét: ezért kiengesztelődve fordul felétek. Annyit olvassatok fel a Koránból, amennyi könnyen megy számotokra! Isten jól tudja, hogy lesznek köztetek olyanok, akik betegek, és olyanok, akik vándorutakra mennek különböző országokba, Isten kegyét keresve, míg lesznek mások, akik Isten útján harcolnak. Annyit olvassatok fel a Koránból, amennyi könnyen megy a számotokra. Végezzétek el az imát, adjátok meg az adományt, és nyújtsatok bőséges kölcsönt Istennek. Bármi jótettet halmoztok fel magatoknak, Istennél azért nagyszerűbb és bőségesebb viszonzást fogtok találni. Kérjétek Isten bocsánatát! Isten megbocsátó és megkönyörülő. [Serdián 2010]
A te Urad tudja, hogy te és a veled tartók csoportja az éjszaka kétharmadában, vagy felében, vagy harmadában ébren van. Ám az éj és a nappal hosszát Allah szabja meg. Tudja, hogy nem számoljátok azt és megbocsátóan fordul felétek. Recitáljatok hát a Koránból annyit, amennyire képesek vagytok! Ő tudja, hogy lesznek közöttetek betegek, mások úton lesznek, Allah kegyét keresve, mások Allah Útján hadakoznak. Recitáljátok hát, amire képesek vagytok! Tartsátok meg az imát (as-salatu), adjátok meg az alamizsnát! És adjatok Allah-nak szép kölcsönt! Ami jót előreküldtetek magatoknak, azt jobban és bőkezűbben kapjátok majd vissza Allah-tól. Allah-tól kérjétek hát a megbocsátást, mert Ő Megbocsátó és Könyörületes. [Okváth 2007]
Az Urad bizony tudja, hogy te és egy csoport azok közül, akik veled vannak kevesebb, mint az éj kétharmadára keltek fel imádkozni, vagy a felére, vagy az egyharmadára. Ám Allah határozza meg az éjszaka és a nappal mértékét. Tudta, hogy ti nem fogjátok tudni ezt meghatározni, ezért kiengesztelődött irántatok. Nos; recitáljatok annyit a Koránból, amennyi könnyű [számotokra]; és végezzétek el az imádkozást, és adjátok ki a zakát, és kölcsönözzetek Allahért szép kölcsönt! Ami jót, pedig magatok számára előreküldtök, azt Allahnál fogjátok találni, mint jobb és hatalmasabb jutalmat. S kérjétek Allah megbocsátását! Allah bizony felettébb megbocsátó, felettébb irgalmas. [Karasszon 2004]
Lám! Urad tudja, hogy te majdhogynem kétharmadát az éjnek ébren töltöd, avagy annak felét, vagy harmadát, s (igy a) társaság, kik tevéled. S Allah kiszabja az éjt, s a nappalt. Ő tudja, hogy ti nem veszitek számba azt, hát megenyhül felétek. Hát olvassátok a Koránból azt, mi könnyen megy néktek. Ő tudja, hogy köztetek kik betegek, s mások a földet járják kutatván Allah kiváltságát, s mások (pedig) Allah útján harcolnak. Hát olvassátok azt, mi könnyen megy abból, tartsátok meg az imát, adjatok kötelező alamizsnát, s kölcsönözzetek Allahnak szép hitelt. S mit előlegeztek magatoknak a jóból, hát azt Allahnál meglelitek. Ő jobb, s hatalmasabb a bérben. Kérjétek Allah bűnbocsánatát. Íme! Allah a Megbocsájtó, a Könyörületes. [Mihálffy 1994]
A te Urad tudja, hogy te és a veled tartók egy csoportja az éjszaka csaknem kétharmadában, vagy felében, vagy a harmadában [imára] serken föl. Ám Allah szabja meg az éjszaka és a nappal mértékét. Ő tudja, hogy ti nem számoljátok azt [pontosan] és kiengesztelődve fordul felétek. Adjátok hát elő a Koránból azt, ami nem esik nehezetekre. Ő tudja, hogy vannak közöttetek betegek, mások pedig a földet járják, hogy Allah kegyét keressék, [ismét] mások Allah útján harcolnak. Adjátok hát elő azt, ami nem esik nehezetekre. Végezzétek azonban el az [előírt] istentiszteletet, adjátok oda a zakátot és adjatok Allahnak tisztességes kölcsönt. Ami jót előreküldtök magatoknak, azt jobban és nagyobb fizetség képében meglátjátok majd Allahnál. Kérj bocsánatot Allahtól! Allah megbocsátó és könyörületes. [Simon 1987]
Bizony, tudja az Urad, hogy imával töltöd az éjszakának csaknem a kétharmadát, s (néha) a felét (néha) a harmadát és hasonlóképpen azoknak a társasága is, akik veled vannak. És Alláh meghatározza az éjszakát és a nappalt; tudja, hogy ti sem fogjátok megszámolni azt (sohasem), tehát kegyelmével ismét felétek fordul. Olvassátok ezért a Koránból, ami könnyű! Ő tudja, hogy betegek is vannak közöttetek, s mások, akik Alláh jótéteményét keresve, utaznak a földön, s mások, akik Alláh ügyéért harcolnak. Olvassatok tehát annyit belőle, amennyi könnyű, s tartsátok meg az imát, s fizessétek a szegényadót, s ajánljatok fel Alláhnak szép adományt! És ami jót előreküldtök magatokért, Alláhnál fogjátok találni. Ő a legjobb és a legnagyobb a jutalmazásban. És kérjetek bocsánatot Alláhtól! Bizony, Alláh megbocsátó, irgalmas! [Hollósi 1947]
Hiszen Urad tudja, hogy te néha az éjtszaka kétharmad részét, vagy felét, vagy csak az egyharmad részét imával töltöd és egy csoportja azoknak, kik veled tartanak: Allah pedig méri az éjtszakát és a napot, tudja, hogy nem bírjátok kiszámítani és azért megbocsát nektek. Azért olvassátok a Koránt, amennyire kényelmes és könnyű, mert ő tudja, hogy vannak közöttetek betegek, mások ide-oda járnak a földön, hogy Urunk kegyelme folytán (élelmüket) megkeressék, mások pedig harcolnak Allah vallásáért. Azért olvassatok belőle, amennyire jól esik; végezzétek el imáitokat, adjatok alamizsnát és adjatok Allahnak szép zálogot és amit előre küldtök lelketek érdekében a jóból, megtaláljátok Allahnál; ez jobb lesz és kiváló jutalom. Kérjétek Allah bocsánatát, mert Allah megbocsát és irgalmaz. [Endrei 1915]
Urad tudja, mikép te az éjnek néha majd két harmadát, máskor felét, s néha egy harmadát töltöd imádkozva, s épen így azok egy része is, kik veled tartanak; mert az Isten fölméri a nappalt s éjt, s ő tudja, hogy ti azt olly pontosan ki nem számithatjátok; miért ő kegydús is hozzátok. Azért olvassátok a Koránt, a mikor csak könnyen s kényelemmel tehetitek; mert ő tudja, hogy vannak közöttetek kik betegek, s mások, kik az országban utaznak, hogy magoknak az Isten jóságából táplálást szerezzenek, s végre mások, kik az isteni vallásért harczolnak. Olvassátok hát a mikor kényelmetök engedi; s végezzétek az imát, s adakozzatok, s adjatok az Istennek szép kölcsönt; mert az Istennél mind feltaláljátok azon jót, mit lelketek elébe küldötök. Ez jobb leend s nagyobb jutalmat hozand ti nektek (mint minden más egyéb). Kérjetek az Istentől bocsánatot, mert ő kiengesztelő s irgalmas. [Szokolay 1857]
Jól tudja Urad, hogy te kevesebbet imádkozol, mint kellene, ’s két harmad-részét az éjnek, vagy felét, sőt harmad részét sem tőltöd imádkozásban. Így tselekesznek azok is, kik veled vagynak. Az Isten nézi-meg az éj’ és nappal’ részeit, ’s jól tudja, miképpen számoljátok ti azt fel. De azért kedvezőleg bánik veletek. Olvassatok hát az Al-Koránból annyit, a’ mennyit csak lehet. Tudja az Úr, hogy sok betegek is vannak, és némellyek meszszire elmennek kereskedés végett; mások pedig harczolnak az Isten’ útjáért. Ők nem tehetik kötelességeket. Ti olvassatok azért abból a’ mennyit csak lehet. Végezzétek-el hát imádságaitokt, adjatok dézmát, adjatok Istennek szép uzsorára. Mert a’ mi jót tselekesztek lelketekért előre, meg fogjátok azt Istennél találni: Jobb és nagyobb haszon lesz’ abból. Kérjetek bocsánatot Istentől; mert Isten kedvező, irgalmas. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here