HETI KORÁN – 74. szúra – A betakarózott szúrája (1-17.)

0
488

 

HETI KORÁN – 74. szúra – A betakarózott szúrája (1-17.)

(1) Ó te, aki betakarod magad, (2) kelj fel és figyelmeztess! (3) Magasztald Urad, (4) tisztítsd meg ruhádat, (5) és kerüld a tisztátalanságot! (6) Ne adj azért, hogy többet kapj! (7) És Uradért – légy türelmes! (8) Amikor megfújják a harsonát, (9) az a nap gyötrelmes nap lesz, (10) s nem lesz könnyű a hitetleneknek. (11) Hagyd, hogy azzal legyek, akit magányosnak teremtettem. (12) Hatalmas vagyont adtam neki, (13) gyermekeket, akik mellette vannak, (14) és megkönnyítettem az életét. (15) Mégis többre vágyik. (16) De nem! Bizony engedetlen volt a jeleinkkel szemben. (17) Hamarosan az emelkedő nehézségével fogom sújtani őt.

(ford: Kármán Marianna)

A cím változatai:
A betakaródzó (Kiss), A köpenyébe burkolódzó (Serdián), A betakarózó (Okváth), A betakarózott (Karasszon), A palástot viselő (Mihálffy), A köpenyébe burkolózó (Simon), A beburkolózó (Hollósi), Az eltakart (Szokolay), A’ beburkozott (Buzitai Szeldmayer)

(1)
Te, aki betakaródzol! [Kiss 2010]
Te, aki köpenyedbe burkolódzol! [Serdián 2010]
Ó, te betakarózó (Muhammad – Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget)! [Okváth 2007]
Oh, te, betakarózott! [Karasszon 2004]
Ó te, a palást viselője, [Mihálffy 1994]
Te köpenyedbe burkolózó! [Simon 1987]
Ó te, aki beburkolózol, [Hollósi 1947]
Ó te eltakart, [Szokolay 1857]
Ó köntösödbe beburkozott. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(2)
Kelj fel, és figyelmeztess! [Kiss 2010]
Kelj fel, és figyelmeztess! [Serdián 2010]
Kelj fel és ints! [Okváth 2007]
Kelj fel és ints! [Karasszon 2004]
Kelj fel és figyelmeztess! [Mihálffy 1994]
Serkenj föl és ints! [Simon 1987]
Állj fel és ints! [Hollósi 1947]
emelkedj fel, s hitszónokolj [Szokolay 1857]
Kelj-fel és prédikálj. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(3)
És magasztald Uradat, [Kiss 2010]
Urad nagyságát hirdesd! [Serdián 2010]
És Uradat magasztald! [Okváth 2007]
Csak az Urad magasztald! [Karasszon 2004]
S Uradat hát magasztald, [Mihálffy 1994]
Uradat magasztald, [Simon 1987]
És Uradat magasztald! [Hollósi 1947]
s magasztald uradat, [Szokolay 1857]
És magasztald Uradat. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(4)
és tisztítsd meg ruhádat. [Kiss 2010]
Tisztulj meg, [Serdián 2010]
És a ruhádat pedig tisztítsd meg! [Okváth 2007]
A ruhádat tisztítsd meg! [Karasszon 2004]
S öltözéked hát tisztítsd meg, [Mihálffy 1994]
és tartsd tisztán a ruhádat, [Simon 1987]
És ruháidat tisztítsd! [Hollósi 1947]
s tisztítsd öltönyeidet, [Szokolay 1857]
Ruháidat tisztán tartsd. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(5)
És kerül[d] a tisztátalanságot. [Kiss 2010]
és tartsd távol magad a szennytől! [Serdián 2010]
És a tisztátlanságot kerüld el! [Okváth 2007]
A bálványokat [és a bűnöket] pedig kerüld! [Karasszon 2004]
S a szennyet hát kerüld! [Mihálffy 1994]
és kerüld a tisztátalanságot! [Simon 1987]
És a tisztátalanságot kerüld el! [Hollósi 1947]
s kerülj minden gyalázatosságot [Szokolay 1857]
Kerűld a’ bálványozást. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(6)
És ne azért tégy szívességet, hogy többet szerezz. [Kiss 2010]
Ne azért adj, hogy többet kapj! [Serdián 2010]
És ne adakozz úgy, hogy cserébe többet remélsz! [Okváth 2007]
Ne adományozz felhánytorgatva, többet várva! [Karasszon 2004]
S ne kívánd a (földi) gyarapvást! [Mihálffy 1994]
És ne jótékonykodj többet remélve! [Simon 1987]
És ne adakozzál, hogy többet szerezzél![Hollósi 1947]
s ne légy bőkezü azon czélból, hogy még többet kapj érette, [Szokolay 1857]
Kemény uzsorás ne légy. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(7)
És Uradért légy türelmes. [Kiss 2010]
Urad ügyében legyél állhatatos! [Serdián 2010]
És az Uradért légy kitartó! [Okváth 2007]
Az Uradért légy türelmes! [Karasszon 2004]
S Uradért hát légy állhatatos! [Mihálffy 1994]
És Uradért légy állhatatos! [Simon 1987]
És Urad kedvéért légy türelmes! [Hollósi 1947]
s várj békében uradra. [Szokolay 1857]
Urad’ segedelmét békével várd. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(8)
Mert mikor a harsona megfúvatik, [Kiss 2010]
Amikor megfújják a trombitát, [Serdián 2010]
És midőn a Kürt megfúvatik. [Okváth 2007]
Amikor a harsona megfúvatik, [Karasszon 2004]
S midőn harsan a harsona, [Mihálffy 1994]
És amikor megfúvatik a trombita, [Simon 1987]
Mert amikor majd megharsan a trombita, [Hollósi 1947]
Midőn a trombita harsogni fog, [Szokolay 1857]
Majd megfuvódik a’ trombita. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(9)
az a Nap nehéz nap lesz, [Kiss 2010]
azon a Napon gyötrelmes nap lesz, [Serdián 2010]
Az a Nap egy igen nehéz nap lesz. [Okváth 2007]
akkor az a nap nehéz lesz, [Karasszon 2004]
Hát ez a Nap lesz a gyötrelem Napja, [Mihálffy 1994]
nehéz nap lesz akkor, [Simon 1987]
Az akkor nehéz nap lesz [Hollósi 1947]
e nap a hitetleneknek a bú s inség napja leend [Szokolay 1857]
Nehéz nap lesz’ az. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(10)
nem könnyű a hitetleneknek. [Kiss 2010]
és a hitetleneknek nem lesz könnyű dolguk. [Serdián 2010]
A hitetleneknek nem lesz akkor könnyű. [Okváth 2007]
a hitetlenek számára nem könnyű. [Karasszon 2004]
Hol a hitetlenekre nincs könnyűség. [Mihálffy 1994]
nem lesz könnyű a hitetleneknek. [Simon 1987]
A hitetleneknek, nem lesz könnyű! [Hollósi 1947]
(ld. előző) [Szokolay 1857]
Kivált a’ hitetlenekre nézve. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(11)
Hagyj Engem azzal, akit Én teremtettem, egyedül, [Kiss 2010]
Próféta! Hagyd rám annak az embernek az ügyét, akit különállónak teremtettem, [Serdián 2010]
Azzal hagyj Engem (egyedül foglalkozni), akit egyedül valónak teremtettem. [Okváth 2007]
Hagyj engem azzal, akit önmagában teremtettem, [Karasszon 2004]
Hagyd meg (azokat) Nékem, s őt kit Én egyetlennek teremték, [Mihálffy 1994]
Hagyj engem azzal, akit egyedülinek teremtettem, [Simon 1987]
Hagyj engem egyedül azzal, amit teremtettem, [Hollósi 1947]
Csak hagyd rám akkor azt, kit mint egyetlent alkottam, [Szokolay 1857]
Engedd: hadd büntessem-meg azt, a’ kit teremtettem. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(12)
és bőséges vagyont adtam neki, [Kiss 2010]
és akinek nagy vagyont adtam, [Serdián 2010]
Hatalmas vagyont jutattam neki. [Okváth 2007]
neki bőséges vagyont adtam. [Karasszon 2004]
S megtevém néki a bőséges vagyont, [Mihálffy 1994]
és bőséges vagyont juttattam neki, [Simon 1987]
És adtam neki nagy vagyont. [Hollósi 1947]
kit bőségben láttam el gazdagsággal, [Szokolay 1857]
És a’ kinek világi jókat adtam. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(13)
és gyermekeket, akik jelen voltak mellette, [Kiss 2010]
és sok fiúgyermeket, akik mellette állnak, [Serdián 2010]
És mindig vele lévő fiakat. [Okváth 2007]
s [vele állandóan] jelenlévő fiakat. [Karasszon 2004]
s fiakat tanukul [Mihálffy 1994]
és fiakat, akik mellette vannak. [Simon 1987]
És fiúkat tanukul, [Hollósi 1947]
s őt környező gyermekekkel, [Szokolay 1857]
És fiakat is adományoztam. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(14)
és akik elé könnyebbséget terjesztettem ki, [Kiss 2010]
és megkönnyítettem számára mindent, [Serdián 2010]
És megkönnyítettem neki az utat. [Okváth 2007]
Bizony könnyűvé tettem [az életét] [Karasszon 2004]
S elringatám őt ringatván. [Mihálffy 1994]
És elegyengettünk neki minden utat, [Simon 1987]
És mindent símán elrendeztem neki, [Hollósi 1947]
s kinek foglalkozási üzletét kedvezőn rendezém, [Szokolay 1857]
És lábai alá szép térséget alkottam. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(15)
Aztán azt kívánja, hogy még többet adjak neki. [Kiss 2010]
amitől azt hitte persze, hogy majd még többet adok neki! [Serdián 2010]
Ám ezután azt akarja, hogy még többet adjak. [Okváth 2007]
mindezek után mohón akarja, hogy még többet adjak. [Karasszon 2004]
Majd ő azt kivánja, hogy adjak még. [Mihálffy 1994]
és utána azt kívánja, hogy még többet adjak. [Simon 1987]
És ő mégis azt kívánja, hogy még többet tegyek. [Hollósi 1947]
s ki mégis azt kivánja, hogy még többet tegyek érette. [Szokolay 1857]
Ki azt remélli, hogy boldogságát mindég öregbíteni fogom. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(16)
De nem! Bizony, ő makacs volt a Mi ájáinkkal szemben, [Kiss 2010]
Engedetlen volt a jeleinkkel szemben, [Serdián 2010]
De nem! Ő szembefordult a Mi Jeleinkkel. [Okváth 2007]
De nem! Ő a jeleinknek (a Korán-bekezdéseknek) bizony konokul ellenállt. [Karasszon 2004]
Mi több! Lám! Ő a M kinyilatkoztatásainkkal szemben makacs volt. [Mihálffy 1994]
De nem! Dacolt ő a jeleinkkel![Simon 1987]
Semmiesetre sem! Bizony ő makacsul ellenszegült a mi Jeleinknek. [Hollósi 1947]
De semmi esetre sem, mert ő jeleink ellensége. [Szokolay 1857]
De semmiképpen nem fogom tselekedni; mivel Jeleimet tagadja. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(17)
Hamarosan nehéz büntetéssel fogom elborítani őt. [Kiss 2010]
amiért a kínok kínjával sújtok le rá. [Serdián 2010]
Az emelkedővel fogom büntetni. [Okváth 2007]
Majd a kaptatóra fogjuk kényszeríteni, [Karasszon 2004]
S Én egyre növekvő szenvedéssel ernyesztem őt el. [Mihálffy 1994]
É én a kaptatóval sújtom őt. [Simon 1987]
Kínnal fogom sujtani. [Hollósi 1947]
Azért súlyos inséggel fogom őt meglátogatni, [Szokolay 1857]
Majd kénszeríteni fogom őt’ a’ rakás tűzbe menni. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

Kármán Marianna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here