HETI KORÁN – 74. szúra – A betakarózott szúrája (18-31.)

0
627

 

HETI KORÁN – 74. szúra – A betakarózott szúrája (18-31.)

(18) Elgondolkodott, majd áskálódott. (19) – Pusztuljon el azért, ahogyan áskálódott! (20) Akkor hát pusztuljon el azért, ahogyan áskálódott! – (21) Majd körbenézett, (22) a homlokát ráncolta, elkomorodott, (23) aztán elfordult és megátalkodottá vált, (24) s azt mondta: “Nem más ez, csak egy, a régiektől utánzott varázslat! (25) Nem más ez, mint emberi beszéd!” (26) Hamarosan a pokolba fogom vezetni őt. (27) De miből is tudhatod, mi az a pokol? (28) Az, ami nem kímél meg semmit, és nem hagy hátra semmit; (29) s megperzseli az embert. (30) Tizenkilencen állnak őrt rajta. (31) Nem másokat tettünk meg a tűz őrzőinek, mint angyalokat. Számukat pedig csak azért határoztuk meg, hogy próbatétel legyen azoknak, akik nem hisznek, és bizonyosság azoknak, akik megkapták az Írást, hogy azok, akik hisznek, megerősödhessenek a hitben, hogy ne kételkedjenek azok, akik megkapták az Írást, és azok sem, akik hisznek, hogy azok, akiknek a szívükben betegség lakozik, és azok, akik nem hisznek azt mondják: “Mit akarhat az Isten ezzel a példával?” Eképpen hagyja tévelyegni az Isten azokat, akiket akar, és ad útmutatást annak, akinek akar. Urad erőit senki sem ismeri, csak Ő. És nem más ez csak egy emlékeztető az embereknek.

(ford: Kármán Marianna)

(18)
Elgondolkodott, aztán mérlegelt. [Kiss 2010]
Elgondolkozott a dolgon, majd ármánykodott. [Serdián 2010]
Elgondolkozott és latolgatott. [Okváth 2007]
[mert] bizony ő gondolkodott és mérlegelt! [Karasszon 2004]
Íme! Ő gondolt egyet, s számított – [Mihálffy 1994]
Törte a fejét és mérlegelt. [Simon 1987]
Bizony, ő elmélkedett és tervezett. [Hollósi 1947]
mert a Korán ellen hazugságokat koholt ki s készitett. [Szokolay 1857]
mert ő gonoszt gondolt, a’ Könyv ellen. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(19)
Hát pusztuljon el azért, ahogy mérlegelt! [Kiss 2010]
Pusztuljon! Hisz ördögi cselt szőtt. [Serdián 2010]
Pusztuljon el! Hogyan latolgatott? [Okváth 2007]
legyen hát átkozott amiatt, ahogy mérlegelt! [Karasszon 2004]
Hát megölettetett ő (abba), ahogy számított! [Mihálffy 1994]
És – pusztulás rá – hogyan mérlegelt! [Simon 1987]
És halál rá! hogyan tervezett! [Hollósi 1947]
Öletessék meg ő, mert milly gyalázatosan készité el. [Szokolay 1857]
De megátkoztatott gonoszságáért. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(20)
És pusztuljon el azért, hogy mérlegelt! [Kiss 2010]
Igen! Pusztuljon! Hiszen ördögi cselt szőtt. [Serdián 2010]
És még egyszer, pusztuljon el! Hogyan latolgatott? [Okváth 2007]
És még egyszer: legyen átkozott amiatt, ahogy mérlegelt! [Karasszon 2004]
Majd (újra) megölettetett ő abba, ahogy számított! – [Mihálffy 1994]
És mégegyszer: pusztulás rá – hogyan mérlegelt! [Simon 1987]
Mégegyszer halál rá! hogyan tervezett! [Hollósi 1947]
Még egyszer halál reá, mert milly gyalázatosan készitette el. [Szokolay 1857]
A’ mint gonoszt gondolt olly gonoszul el is veszett. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(21)
Aztán nézett, [Kiss 2010]
Ezután körbetekintett, [Serdián 2010]
Majd körülnézett. [Okváth 2007]
Majd [még egyszer] fontolóra vett, [Karasszon 2004]
Majd nézett, [Mihálffy 1994]
Aztán [körül]nézett, [Simon 1987]
Azután nézett, [Hollósi 1947]
Akkor körülnézi ő magát, [Szokolay 1857]
Pedig gyönyörködve nézte nemzetségét. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(22)
aztán elfintorodott, és haragosan nézett, [Kiss 2010]
összeráncolta a homlokát, és haragosra váltott. [Serdián 2010]
Majd összevonta szemöldökét, és haragossá vált. [Okváth 2007]
majd szemöldökét összevonta, és elkomorodott, [Karasszon 2004]
S elzordult, majd elégedetlenné lett. [Mihálffy 1994]
majd homlokát ráncolta és elkomorodott. [Simon 1987]
Azután mogorván pillantott és homlokát ráncolta, [Hollósi 1947]
s ránczba szedi homlokát, s komoly állásba teszi magát; [Szokolay 1857]
Néha ránczba szedte homlokát, és szomorkodni látszott. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(23)
aztán elfordult, és túl büszke volt. [Kiss 2010]
Majd hátat fordított, és fennhéjázóan [Serdián 2010]
Aztán elfordult, és gőgösen viselkedett. [Okváth 2007]
majd pedig hátat fordított, és megátalkodottá vált, [Karasszon 2004]
Majd hátat fordított, s dölyfösködött, [Mihálffy 1994]
Aztán hátatfordított és fennhéjázott, [Simon 1987]
Aztán hátat fordított és kevélykedett [Hollósi 1947]
azután ismét hátat fordit s dagályos lesz [Szokolay 1857]
De nem sokára megváltozott, ’s kevélyen felemelé magát. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(24)
Azt mondta: „Nem más ez, mint utánzott varázslat!” [Kiss 2010]
csak ennyit mondott: „Ez nem más, mint egy régi varázslat! [Serdián 2010]
Aztán így szólt: „Ez nem más, mint pletykaként terjedő, a régiektől fennmaradt varázslat.” [Okváth 2007]
azt mondta: „Ez nem más, mint [az ősöktől] átvett varázslat. [Karasszon 2004]
S mondá: Ez nem más, mint az ősök mágiája, [Mihálffy 1994]
és azt mondta: „Ez csak szájról szájra járó varázslat, [Simon 1987]
És így szólt: „Csak varázslat elbeszélése ez, [Hollósi 1947]
s azt mondja: ez (Korán) nem egyéb másoktól kölcsönzött ámitásnál, [Szokolay 1857]
És így szóllott: Nem egyéb ez Al-Korán, csak idegen bűbájosság. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(25)
„Nem más ez, mint egy emberi lény szava!” [Kiss 2010]
Ezek csupán egy halandó ember szavai!” [Serdián 2010]
„Az csak teremtett ember beszéde.” [Okváth 2007]
Ez nem más, mint az ember szava. [Karasszon 2004]
S ez nem más, mint egy halandó szava. [Mihálffy 1994]
nem más ez, csak emberi beszéd.” [Simon 1987]
Csak emberi szó ez!” [Hollósi 1947]
nem más mint egy ember szavai. [Szokolay 1857]
Ez csak ember’ beszéde. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(26)
Hamarosan kényszerítjük, hogy belépjen a Szaqarba. [Kiss 2010]
A perzselő Tűzbe fogom bedobni. [Serdián 2010]
A Saqar (a Pokol Tüzének egyik neve) tüzén fogom őt elégetni. [Okváth 2007]
Majd a Szakarba fogjuk juttatni. [Karasszon 2004]
Őt Én a perzselésbe érkeztetem. [Mihálffy 1994]
A saqar [tüzében] fogom őt égetni. [Simon 1987]
Elégetem őt a pokolban. [Hollósi 1947]
De én őt a pokolba taszitom le, hogy elégjen [Szokolay 1857]
De majd poklokra taszitom megégni. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(27)
És mi tudathatja veled, hogy mi az a Szaqar? [Kiss 2010]
Honnan is tudhatnád, mi a perzselő Tűz? [Serdián 2010]
De honnan tudhatod, mi az a Saqar? [Okváth 2007]
Honnan tudhatnád mi a Szakar? [Karasszon 2004]
– S mi (hír) érjen be téged, mi (is) az a perzselés! – [Mihálffy 1994]
Honnan tudhatod, hogy mi a saqar? [Simon 1987]
De tudod is te, mi a pokol? [Hollósi 1947]
De mi tanit meg téged annak felfogására: mi valódilag a pokol? [Szokolay 1857]
És ki tanit-meg téged arra, mi légyen a’ pokol? [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(28)
Nem hagy meg semmit és nem hagy érintetlenül, [Kiss 2010]
Ez a Tűz nem kímél meg semmit, és nem hagy hátra semmit, [Serdián 2010]
Nem hagy hátra semmit (és senkit a bűnösök közül), és nem marad utána semmi (elégetetlenül). [Okváth 2007]
Nem hagy és nem kímél [semmit], [Karasszon 2004]
Az nem hagy el, de meg sem hagy, [Mihálffy 1994]
Nem hagy hátra és nem kímél [semmit], [Simon 1987]
Nem hagy hátra senkit és nem kímél senkit, [Hollósi 1947]
Az mitsem hágy hátra s elemésztetlenül s nemhágy mitsem eltünni. [Szokolay 1857]
Mindent megemészt az, és semmit nem hágy épségben. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(29)
felperzseli az emberi lényt. [Kiss 2010]
megégeti az ember bőrét és húsát: [Serdián 2010]
A bőr megperzselője. [Okváth 2007]
és megégetője az embernek. [Karasszon 2004]
Elfonnyasztója az embernek. [Mihálffy 1994]
perzselője a bőrnek. [Simon 1987]
Megperzseli a húst [Hollósi 1947]
Az elégeti az ember husát, [Szokolay 1857]
Megégeti az emberi testeket. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(30)
Tizenkilencen vannak felette [Kiss 2010]
tizenkilenc angyal áll őrt körülötte! [Serdián 2010]
Tizenkilenc (Angyal) őrzője van. [Okváth 2007]
Tizenkilenc [őrző angyal] van fölötte. [Karasszon 2004]
S efölött még tizenkilenc. [Mihálffy 1994]
Tizenkilenc [angyal] vigyázza. [Simon 1987]
És rajta van tizenkilenc! [Hollósi 1947]
s tizenkilencz őrt állitottunk fölébe. [Szokolay 1857]
Tizenkilencz angyalok őrt-állanak. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(31)
És nem másokat tettünk a Tűz őrzőivé, csak angyalokat, és nem határoztuk meg a számukat másért, csak próbatételként a hitetlenek számára, hogy azok, akiknek a Könyv adatott bizonyosak lehessenek, és azok, akik hisznek, erősödhessenek a hitükben, és hogy azok, akiknek a Könyv adatott és a hívők ne kételkedjenek, és hogy akiknek a szívében betegség van, és a hitetlenek azt mondhassák: „Mit akar Allah ezzel a példával?” Így engedi tévútra menni Allah azokat, akiket akar, és vezeti azokat, akiket akar. És Urad seregeit nem ismeri senki, csak Ő. És nem más ez, mint emlékeztető az embereknek. [Kiss 2010]
A Tűz őrzőinek kizárólag angyalokat tettünk meg, a számuk pedig próbatétel a hitetleneknek. Ezért azok, akik megkapják a Könyvet, megbizonyosodnak. Akik hisznek, azok pedig megerősödnek hitükben. Akik megkapták a Könyvet, nem fognak kételkedni, és a hívők sem. A betegszívűek és a hitetlenek viszont ezt fogják mondani: „Mit akar mondani az Isten ezzel a példázattal?” Isten azt vezeti tévútra, akit Ő akar, és annak ad útmutatást, akinek Ő akar. Urad erőit senki sem ismeri, csak Ő. Ez a példázat egy figyelmeztetés minden halandó embernek. [Serdián 2010]
A Pokol Őrzőinek csak Angyalokat tettünk meg. Számukat pedig csak próbatételként szabtuk meg azok számára, akik hitetlenek lettek. Azért, hogy azok, akiknek az Írás adatott bizonyosságot szerezzenek. Azok pedig, akik hisznek, gyarapodjanak hitükben. És hogy az Írás birtokosait és a Hívőket ne gyötörhesse kétség. Továbbá azért, hogy azok, akiknek a szívében betegség lakozik és a hitetlenek, így szólhassanak: „Mit akarhatott Allah ezzel a példázattal?” Allah így vezeti tévelygésbe azt, akit akar, és vezeti az Igaz útra, akit akar. Ám Urad seregeinek számát csak Ő tudja. Intés ez csupán az embereknek. [Okváth 2007]
A Tűz őrzőivé csakis angyalokat tettünk, és a számukat csakis megpróbáltatás gyanánt tettük azok számára, akik hitetlenek [maradtak] azért, hogy bizonyosak legyenek azok, akiknek az Írás adatott, és hogy gyarapodjon azoknak a hite, akik hívők lettek, és hogy azt mondják azok, kiknek a szívében betegség lakozik és a hitetlenek: „Mit akart Allah ezzel a példázattal?” Ekképpen tévelyíti el Allah azt, akit akar, és vezérli azt, akit akar. Az Urad seregeit nem ismeri, csakis Ő, és ez nem más, mint emlékeztető az ember számára. [Karasszon 2004]
S Mi nem tevénk meg a Pokol őrizőinek, csakis angyalokat, s az ő számukat Mi csupán kísértésnek tevénk meg azoknak kik tagadnak, hogy legyenek bizonyosak azok kiknek megadatott az Írás, s gyarapodjanak hitben azok kik hívők, s hogy ne kétkedjenek azok kiknek megadatott az Írás, sem a hívők, s hogy mondják azok kiknek szíveiben a betegség, s a hitetlenek: Mit akart Allah ezzel a példával? Eképpen tévelyíti el Allah azt kit Ő akar, s vezeti azt, kit Ő akar. S nem tudja Urad seregét, csakis Ő. S ez nem más. [Mihálffy 1994]
A Pokol strázsáivá csak angyalokat tettünk meg. És a számukat csupán próbaként rendeltük el, akik hitetlenek azért, hogy azok, akiknek Írás adatott, bizonyságot szerezzenek, azok pedig, akik hisznek, gyarapodjanak hitükben, s hogy azok, akiknek a szíve beteg, és a hitetlenek azt mondhassák: „Mi volt Allah szándéka ezzel, mint példázattal?” Eképpen viszi Allah tévelygésbe azt, akit akar, és vezérli az igaz útra azt, akit akar. Urad seregeit csak ő ismeri. Intés ez csupán az embereknek. [Simon 1987]
És az angyalokat tettük meg a tűz őrzőiül és számukat csak kísértésül adtuk meg a hitetleneknek, hogy azok, akiknek a Könyv adatik, bizonyosak legyenek, a hívők pedig gyarapodjanak hitben, És hogy azok, akiknek a Könyv adatik és a hívők ne kételkedjenek, És hogy azok, akiknek szívében betegség van és a hitetlenek azt mondják: „Mit akar Alláh ezzel a hasonlattal?” Így vezeti Alláh félre azt, akit akar és a helyes útra vezeti, azt, akit akar és Urad seregeit csak Ő ismeri; ez csak intelem a halandóknak. [Hollósi 1947]
S csak angyalokat rendeltünk a pokoltüze fölé s csak a hitetlenek kisérléséül határoztuk meg számukat, hogy az irásbirtoklók e könyv igazságáról meggyőződjenek, s a hivők hite növekedjék, s hogy az irásbirtoklók, a hivők s azok, kiknek szivök gyönge, többé ne kétkedjenek, s a hitetlenek mondják: mit akar az Isten e számmal valódilag kifejezni? Igy vezeti az Isten tévelybe a kit akar, s vezeti az igaz utra, kit akar. Urad seregeit csak ő ismeri, s ez a pokolróli tanitás) csak intés az embereknek. Igy van az. [Szokolay 1857]
Mert angyalokat tettünk őrzőknek: és azért határoztuk meg ennyire számjokat, hogy e’ hitetlenek köztt ellenkezés támadjon felőlle: hogy bizonyosok legyenek azok, kiknek hajdan a’ Könyv adatott az igazságról; és hogy nevekedjenek a’ hitben, és többé ne kételkedjenek a’ hívek: és hogy vetélkedjenek a’ hitetlenek, kiknek szívekben nyavalya vagyon, így szóllván: mit akart Isten ezzel a’ titkos számmal? Így ejt Isten tévelygésbe a ’kit akar, ’s vezérli a’ kit akar. És nem esmeri az őr-állók’ seregét, egyedűl Ő: és ez nagy intés az emberekhez. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here