HETI KORÁN – 1. szúra – A megnyitó szúrája

0
681

HETI KORÁN – 1. szúra – A megnyitó szúrája

(1) A könyörületes és könyörülettel teli Istennek nevével (2) Dicsőség Istennek, a teremtmények Urának, (3) a könyörületesnek és könyörülettel telinek, (4) az ítélet napja urának. (5) Csak Téged szolgálunk, és csak Hozzád fordulunk segítségért, (6) vezess minket az egyenes úton, (7) azoknak az útján, akik iránt kegyes vagy, ne azokén, akiket haragod sújt, se a tévelygőkén!
(ford: Kármán Marianna)

A cím változatai: A megnyitó (Kiss, Okváth, Simon, Hollósi), A megnyitás (Serdián), A Megnyitó (Karasszon), Nyitás (Mihálffy), a Fatihah (Endrei), Kezdet vagy Megnyitás (Buzitai Szeldmayer – Gedeon)

(1)
Allah, a Kegyelmes, az Irgalmas nevében. [Kiss 2010]
Isten, a Könyörületes, a Megkönyörülő nevében [Serdián 2010]
A Könyörületes és Irgalmas Allah nevében. [Okváth 2007]
Allah, a Felettébb Könyörületes és Irgalmas nevével. [Karasszon 2004]
A Mindható és Könyörületes Allah nevében [Mihálffy 1994]
Allah nevében, aki kegyes és kegyelemmel teljes. [Ahmadiya Mohamedán Közösség 1989]
Allah, a könyörületes és az irgalmas nevében. [Simon 1987]
A’ könyörülő irgalmas Istennek nevében. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(2)
Dicsőítés és hála Allahnak, a Világok Urának, [Kiss 2010]
Dicsőség Istennek, a Világok Urának, [Serdián 2010]
Hála legyen Allahnak (al-hamdu li-Lláhi), a Világok Urának. [Okváth 2007]
A dicsőség Allahot illeti, a teremtmények Urát, [Karasszon 2004]
Dicsőség Allahnak a Mindenségek Urának, [Mihálffy 1994]
Minden dicsőség Allahot illeti, aki minden világok Ura. [Ahmadiya Mohamedán Közösség 1989]
Dicsőség Allahnak, a teremtmények Urának, [Simon 1987]
Dícséret Alláhnak, a világok Urának. [Hollósi 1947]
Dicsőség Allahnak, az egek Urának! [Endrei 1915]
Áldás és dicsőség az istennek a világ urának, [Szokolay 1857]
Dicséret az Istennek, a’ Világok’ (az-az teremtmények’) Urának. A’ [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(3)
A Kegyelmesnek, az Irgalmasnak, [Kiss 2010]
a Könyörületesnek, a Megkönyörülőnek, [Serdián 2010]
A Könyörületesnek, az Irgalmasnak. [Okváth 2007]
a Felettébb Könyörületest, a Felettébb Irgalmast, [Karasszon 2004]
A Mindenhatónak és Könyörületesnek, [Mihálffy 1994]
Kegyes ő, és kegyelemmel teljes. [Ahmadiya Mohamedán Közösség 1989]
a könyörületesnek és az irgalmasnak, [Simon 1987]
Az Irgalmasnak, a Könyörületesnek, [Hollósi 1947]
az irgalmasnak és kegyelmesnek; [Endrei 1915]
az örökirgalmúnak, [Szokolay 1857]
A’ könyörülő Irgalmasnak. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(4)
Az Ítélet Napja Birtokosának. [Kiss 2010]
akié a legfőbb hatalom az Ítélet napján. [Serdián 2010]
A Feltámadás Napja Urának. [Okváth 2007]
az Ítélet Napjának birtokosát. [Karasszon 2004]
Az Ítélet Napja Birtokosának. [Mihálffy 1994]
Az ítélet napjának is ura. [Ahmadiya Mohamedán Közösség 1989]
aki az Ítélet Napját uralja! [Simon 1987]
Az ítélet napja Urának! [Hollósi 1947]
Ura az ítélet napjának. [Endrei 1915]
ki az itéletnapján uralkodand. [Szokolay 1857]
Az Ítélet-nap Királyjának. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(5)
Csak Téged imádunk, és csak Tőled kérünk segítséget. [Kiss 2010]
Téged szolgálunk, és Tőled kérünk segítséget. [Serdián 2010]
(Egyedül) Téged szolgálunk és (kizárólag) Hozzád fordulunk segítségért. [Okváth 2007]
Csak Téged imádunk, és csak Tőled kérünk segítséget. [Karasszon 2004]
Hozzád imádkozunk és Hozzád fordulunk menedékért, [Mihálffy 1994]
Csak Őt imádjuk és hozzá könyörgünk segítségért. [Ahmadiya Mohamedán Közösség 1989]
Néked szolgálunk és hozzád fordulunk segítségért. [Simon 1987]
Neked szolgálunk és Hozzád esedezünk segítségért. [Hollósi 1947]
Téged imádunk, tőled kérünk segítséget. [Endrei 1915]
Neked akarunk mi szolgálni, és előtted esdeni, [Szokolay 1857]
Téged tisztelünk: ’s Téged hívunk segedelmünkre. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(6)
Vezess minket az egyenes útra, [Kiss 2010]
Vezess minket az egyenes útra, [Serdián 2010]
Vezérelj bennünket az Egyenes Útra! [Okváth 2007]
Vezérelj bennünket az Egyenes Útra! [Karasszon 2004]
Vezérelj minket az egyenes ösvényre, [Mihálffy 1994]
Vezess minket a helyes útra, Uram. [Ahmadiya Mohamedán Közösség 1989]
Vezess minket az egyenes úton, [Simon 1987]
Vezess minket a helyes ösvényen, [Hollósi 1947]
Vezess minket az igaz utra, [Endrei 1915]
hogy az igaz utra vezessél, [Szokolay 1857]
Vezérelj bennünket az igaz úton. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(7)
Azoknak az útjára, akiknek kegyeket adtál, nem azokéra, akiket haragod sújt, és nem a tévelygőkére. [Kiss 2010]
azok útjára, akikre a Te áldásod száll, és ne azokéra, akikre harag sújt, és ne a tévelygőkére. [Serdián 2010]
Azok útjára, akikkel szemben Te könyörületet gyakoroltál, nem azokéra, akiket haragvásod sújt, sem pedig a tévelygőkére! [Okváth 2007]
Azok útjára, akiket kegyedben részesítettél, ne azokéra, akiket haragvásod sújt, se az eltévelyedettekére! [Karasszon 2004]
Azoknak ösvényére, kiket Te kegyedben részesítesz, s mely nem azoké kik kiérdemlik haragod és nem az eltévelygőké. [Mihálffy 1994]
Vezess minket azon az uton, melyen járnak, akiket megáldottál, akik nem keltették fel haragodat és nem tévelyedtek el. [Ahmadiya Mohamedán Közösség 1989]
azoknak az útján, akik iránt kegyesnek mutatkoztál, s ne azokén, akiket haragvásod sújt, sem a tévelygőkén! [Simon 1987]
Azoknak az ösvényén, akikkel kegyes vagy, Nem azokén, akikre haragszol és nem a tévelygőkén! [Hollósi 1947]
azoknak az utjára, akiket kegyeddel elhalmoztál és nem azokéra, akikre haragszol és nem a tévelygők utjára. [Endrei 1915]
azok utjára, kik kegyelmeddel dicsekhetnek, s nem azokéra, kikre neheztelsz, és nem a tévelygők utjára. [Szokolay 1857]
Azoknak (t. i. a’ hív Prófétáknak ’s a t.) útjokon, kik eránt kegyes és jó akaró valál, nem is bánál vélek haraggal, és bosszúval mint amazokkal (t. i. a’ Zsidókkal,) és nem a’ tévelygők’) (az-az a’ Keresztények’) útjokon. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here