Közlemény és tanulmány az iszlámmal kapcsolatos (ál)tudományos tevékenységről

0
2008

A Politikai Iszlám Tanulmányok Tanulmányok Központja (CSPI) műhelyének tudományos-szakmai megítélésével kapcsolatban a magyar orientalisztika 24 kiemelkedő kutatója és tudósa egy régóta időszerű állásfoglalást tett közzé.

 a közlemény a Szemlélek blogon jelent meg először

KÖZLEMÉNY

A magyar orientalisztika, Közel-Kelet és iszlámkutatás alulírott képviselői elhatárolódnak a Politikai Iszlám Tanulmányok Központja, CSPI Magyarország nevű csoporttól és annak tevékenységétől.

A terrorizmus, a migráció és az integráció kihívásai nyomán jelentősen megnőtt a magyar közvélemény igénye az iszlámmal kapcsolatos ismeretekre. A Politikai Iszlám Tanulmányok Központja, CSPI Magyarország ezzel az érdeklődéssel visszaélve, előadásokat, „képzéseket” tart, és kereskedelmi tevékenységet folytat.

Miután a CSPI anyagaira való hivatkozások a közelmúltban már egyetemi és főiskolai szakdolgozatokban is megjelentek, a magyar orientalisztika és iszlámkutatás képviselői fel kívánják hívni a figyelmet az alábbiakra:

• A CSPI sem külföldön, sem pedig Magyarországon nincs kutatóintézetként akkreditálva. Tudományos tevékenységet nem folytat. Neve angol és magyar változatában is megtévesztő.
• Sem a CSPI amerikai alapítójának, sem a hazai munkatársainak nincsen releváns tudományos végzettsége és tevékenysége. 
• A CSPI Magyarország hivatalos internetes oldalán elérhető információkból és médiaszereplésekből pedig egyértelműen kiderül, hogy aktivistáik a tudományos munkához minimálisan elvárható ismeretekkel sem rendelkeznek.

Összefoglalva: a CSPI tevékenysége a fentiek miatt fölöttébb alkalmas a laikus érdeklődők megtévesztésére és félretájékoztatására.

A CSPI főbb állításainak, elemzéseinek és vizsgálati módszereinek részletesebb kritikája alább olvasható.

A közlemény aláírói:

Baranyi Tamás
Kutatási vezető, Antall József Tudásközpont

Csicsmann László
Dékán, Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Budapesti Corvinus Egyetem

Dévényi Kinga
Egyetemi docens, Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Budapesti Corvinus Egyetem

Egeresi Zoltán
Külső szakértő, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutató Központja

Fodor Pál
Turkológus-történész, Az MTA BTK főigazgatója, az MTA BTK Történettudományi Intézet igazgatója

Hajnal István
Ny. habilitált egyetemi docens, ELTE, Sémi Filológiai és Arab Tanszék

Hóvári János
Egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, Történettudományi Intézet

Iványi Tamás
Ny. egyetemi docens, ELTE, Sémi Filológiai és Arab Tanszék

Jany János 
Egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi és Politikatudományi Intézet

Kovács Nándor 
Egyetemi adjunktus, ELTE, Török Filológiai Tanszék

Kristó-Nagy István
Egyetemi adjunktus, University of Exeter

Major Balázs
Intézetvezető, Régészettudományi Intézet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Maróth Miklós
MTA r. tag, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének igazgatója

N. Rózsa Erzsébet
Egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemzetközi és Európai Tanlmányok Kar

Ormos István
Egyetemi tanár, ELTE, Sémi Filológiai és Arab Tanszék

Páll Zoltán
Kutató, National University of Singapore

Pap Norbert
Egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem TTK, Földrajzi és Földtudományi Intézet

Rostoványi Zsolt
Egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

Sayfo Omar
Kutató, Utrecht University

Szántó Iván
Tanszékvezető, egyetemi docens, ELTE, Iranisztikai Tanszék

Szalai Máté
Kutató, Külügyi és Külgazdasági Intézet

Szombathy Zoltán
Tanszékvezető, habilitált egyetemi docens, ELTE, Sémi Filológiai és Arab Tanszék

Tüske László
Főigazgató, Országos Széchényi Könyvtár

Vásáry István
MTA lev. tag, professor emeritus, ELTE

Sayfo Omar részletesebb elemzése a CSPI áltudományos tevékenységéről itt olvasható

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here